Cimlap

A PÁPAI VÁR FELSZABADíTÁSÁNAK

NÉGYSZÁZ ÉVES EMLÉKEZETE

1597–1997

A bevezető tanulmányt írta és az okmánytárat

összeállította

PÁLFFY GÉZA

A kötetet szerkesztette

HERMANN ISTVÁN

Pápa, 1997


Lektorálta

Kelenik József

A kötet képanyagát válogatta

Hermann István

A német nyelvű összefoglalót fordította

Vadkerti Kornélia

Fotók

Babos János

A kötet megjelentetését az alábbi támogatók tették lehetővé:

Pápa Város Önkormányzata

Veszprém Megye Idegenforgalmáért Alapítvány

Pápai Hús Rt.

Agroprodukt Rt.

Pápai Textilgyártó Rt.

Elekthermax Rt.

Petext Kft.

ISBN 963 04 8503 6

© Pálffy Géza, 1997

Kiadja a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár

Készült a könyvtár Kötészeti és Sokszorosító Műhelyében

Felelős vezető: dr. Hermann István igazgató

Készült 1.000 példányban

Az első boríton Hans Rudolf Millernek a sárvári vár lovagtermében lévő festményének részlete (1653-ból), a hátsó borítón pedig Dersffy Ferenc 1597. augusztus 13-án kelt levelének első oldala látható.

Minden jog fenntartava, beleértve a mindennemű másolási eljárással való sokszorosítás, a nyilvános előadás, valamint a fordítás és a számítógépes adatbázisban történő feldolgozás jogát, az egyes fejezeteket illetően is.