A kötet megtekintése

TANULMÁNYOK

PÁPA VÁROS

TÖRTÉNETÉBŐL

2.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÁPA, 1996

Szerkesztette: DR. HERMANN ISTVÁN

A szerkesztésben közreműködött: SOMFAI BALÁZS

ISBN 963 03 4069 0 ö

ISBN 963 03 4070 4 II. k.

© PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A kiadvány megjelenését támogatta

aVeszprém Megye Kultúrájáért Alapítvány

és Petrencsik Zsolt, a Petext Kft. ügyvezetője.

Kiadja: Pápa Város Önkormányzata

Felelős kiadó: dr. Kovács Zoltán polgármester

Készült: a Jókai Mór Városi Könyvtár

Kötészeti és Sokszorosító Műhelyében

Felelős vezető: dr. Hermann István

Tipográfia: Balassa Krisztina