Babics Endre dr.

Szülei: Babics Endre pékmester és Moór Rozália. Testvére dr. Babics Antal, a híres urológus professzor.

Elemi iskoláit Lovászpatonán végezte. Középiskolába Pápán és Esztergomban járt, Esztergomban végezte a teológiát, ahol 1917. május 13-án pappá szentelték. Több településen, köztük Komáromban és Kaposváron káplán. 1923–1925-ös években a Szent Imre Kollégium tanulmányi felügyelője Budapesten. 1928. május 1-jétől Balatonfüreden plébános, két év múlva kerületi esperes, 1932-től a Balaton zalai fürdőhelyeinek püspöki biztosa. 1943-tól veszprémi kanonok, veszprémi székes káptalan tagja, az egyházmegye első plébánosa. 1945-1946-ban az Actio Catholica Veszprémi Püspökségének egyházmegyei igazgatója,  szentszéki bíró, a Tanítók Fegyelmi Tanácsának tagja.

1945-ben pápai esperes, 1946-ban jásdi címzetes apát. 1947 után Kaposváron plébános. 1930 és 1936 között a Balatonfüred c. politikai és gazdasági hetilap főszerkesztője, a Balatonfüredi Plébánia Értesítője kiadója. 1933-ban Balatonfüreden megszervezte az egyházközség óvodáját. Kezdeményezésére épült fel Csopakon 1934-ben a Szent Imre Elemi Népiskola. Társszerzőként megírta a veszprémi Szent Mihály főplébánia 900 éves történetét.

Kaposváron a Keleti temető V. szegély 39. parcellájában nyugszik.

Irodalom: ANTY Illés: Balatonfüred. Vp., 1933. (Plébániák története 1.), Bartháné Borsó Katalin: Apáink szülőföldje, Pápa, 2015.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 1998.

Kiegészítések: Bartháné Borsó Katalin: Apáink szülőföldje, Pápa, 2015. c. könyv alapján

Születési dátum
Születési hely
Lovászpatona
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Kaposvár
Foglalkozás
római katolikus kanonok, egyházi író, szerkesztő, címzetes apát