Antall József ifj.

Antall József miniszter fia. 1950-ben a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett. A budapesti tudomány-egyetemen 1955-ben magyar–történelem, 1962-ben levéltár–könyvtár–muzeológia szakon szerzett oklevelet. Az Országos Levéltár munkatársa volt, 1957–1959-ben gimnáziumban tanított. 1964-től az Orvostörténeti Könyvtár munkatársa, 1974-től főigazgatója. 1990-től a Magyar Köztársaság első miniszterelnöke. Édesapjának Orosziban 1945 előtt földbirtoka volt, 1956 után sokat tartózkodott a Somlón. Ifj. Antall Józsefet is sok szál kötötte apja szülőfalujához, a Somló-hegyhez és annak környékéhez. Orosziban a művelődési ház homlokzatán közös emléktábla őrzi emléküket. A somlói Szent István Kilátón emlékeztet tábla Antall Józsefre. Paloznak új faluházát 1993. április 30-án avatta fel. A polgármesteri hivatal előcsarnokában 1994-től tábla őrzi ennek emlékét. Eötvös József életművét kutatta. Orvostörténeti, társadalmi és politikai írásai jelentek meg.

Művei: Eötvös József és a Politikai Hetilap engedélyezése. Bp. 1963. – Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten 1777–1806. (Társszerző.) Bp., 1972. – Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei. Bp., 1981. – Modell és valóság. Tanulmányok, cikkek, beszédek. 1–2. Köt. Bp., 1994. – Antall József országgyűlési beszédei 1990–1993. Bp., 1994.

Irodalom: Milyen ember ~? Bp., 1991. – LENGYEL László: Magyar alakok. Bp., 1994. – Antall József élete képekben. (Összeáll.: ANTALL Péter. Társszerző.) Békéscsaba, 1994. – SZABÓ Sándor: Nem a rendszert, hanem a nemzetét szolgálta. Vp., 1995. – TILHOF Endre: Devecseri életrajzi lexikon. Devecser, 2007.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 1998.

Születési dátum
Születési hely
Budapest
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Budapest
Foglalkozás
tudománytörténész, miniszterelnök