Antall József id.

A Magyar Köztársaság első miniszterelnökének, ifj. Antall Józsefnek édesapja. Az 1. világháborúban orosz hadifogoly, a 20-as évek elején jogot végzett a budapesti egyetemen. 1923-tól különféle minisztériumokban dolgozott, majd szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozott. 1931-től tagja volt FKgP-nek, részt vett Veszprém vármegye közéletében.

A 30-as évek második felétől kapcsolatban állt a népi írók mozgalmával, az MSZDP-vel és Bajcsy-Zsilinszky Endre körével. 1939-től a belügyminisztériumi beosztásának lehetőségeivel élve (menekültügyi kormánybiztos is volt) segítette a különböző nemzetiségű politikai menekülteket. Együttműködött a lengyel ellenállási mozgalommal. Intézkedése nyomán alakult 1943. szeptember 12-én, Dákán, a Batthyány-kastélyban az olasz menekülttábor. Október 28-án elkísérte a táborba Angelo Rotta pápai nunciust. A német megszállás után (1944. márc. 19.) a Gestapó letartóztatta, és csak szeptemberben helyezték szabadlábra.

A felszabadulás Veszprém megyében érte. 1945. májustól szeptemberig újjáépítési államtitkár, majd 1946. július 23.-ig újjáépítési miniszter volt. 1946–1948-ban a FKgP pártigazgatója és 1945. november 4-étől, 1949. április 12.-ig Veszprém megye országgyűlési képviselője. 1948 áprilisában az FKgP politikai bizottságának tagja. 1956-ban részt vett a FKgP újjászervezésének kísérletében, a forradalom leverése után Budapesten és a Somlón élt. Oroszi községben a művelődési ház falán – fiával együtt – emléktáblája van.

Művei: Az “Egri Norma” (“Magyar Norma”) nevű szegénygondozás ismertetése. Bp., 1938. – Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt. (Bev. és szerk.) Bp., 1946.

Irodalom: VÁRKONYI Endre: ~. = Mo, 1974. 36. sz. – GODÓ Ágnes: Magyar–lengyel kapcsolatok a második világháborúban. Bp., 1976. – LAGZI István: Bánat és hit. Lengyel katonák Magyarországon. = Mo, 1979. 31. sz. – KAPRONCZAY Károly: ~. = Olasz menekülttábor Dákán. Vp., 1993. – TILHOF Endre: Devecseri életrajzi lexikon. Devecser, 2007.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 1998.

Születési dátum
Születési hely
Oroszi
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Budapest
Foglalkozás
jogász, miniszter