Antal Géza

Középiskoláit Tatán kezdte, majd a Pápai Református Kollégiumban végezte, teológiát tanult, lelkészi oklevelet szerzett. Tanulmányait 1885-től Utrechtben folytatta. Pápán 1888-tól a Református Főgimnázium, 1899-től a Református Teológiai Főiskola tanára. Közben 1893-ban, Bécsben bölcsészdoktorátust szerzett.

Az USA-ban és Hollandiában tartózkodott néhány évig, ahol (holland írónő felesége révén is) a magyar–holland barátság elmélyítésén fáradozott. 1924-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 1927 után Pápa város lelkésze. 1929-ben díszdoktori címet kapott. 1910 és 1918 között Pápa város országgyűlési képviselője. Püspökként tagja volt a felsőháznak. 1897-től felelős szerkesztője a Dunántúli Protestáns Lapnak. A választójog kiszélesítése és titkossága mellett foglalt állást.

Számos vallási, történeti, filozófiai írása és szépirodalmi fordítása jelent meg. A magyar irodalom klasszikusait ültette át holland nyelvre. 1929-ben a debreceni egyetem a teológia doktorává választotta. Saját költségén építtette meg egyházkerülete levéltárát. Végrendeletében vagyonát és könyvtárát a Pápai Református Főiskolára hagyta. Egyházi, irodalmi és politikai magánlevelezését a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára őrzi. Pápa városa díszpolgárává választotta.

– A pápai Alsóvárosi temetőben fekete-márvány síremléke van, a városban tér őrizte nevét. Pápa város díszpolgára.

Művei: Die holländische Philosophie im XIX. Jahrhundert. Utrecht, 1888. – Fichte J. G. és az ethicizmus az újabb vallásbölcsészetben. Pápa, 1891. – Pápa város irodalomtörténete. = Pápa város egyetemes leírása. Pápa, 1905. – A vidéki városok helyzete. Bp., 1897. – A heidelbergi káté, 57 egyházi beszédben. Debrecen, 1902. – Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból. Pápa, 1908. – Kálvin, mint pedagógus és iskolaalapító. Bp., 1909. – De Ruyter Mihály emlékezete. Bp., 1926.

Irodalom: Emléklapok ~nak...40 éves jubileumi ünnepségéről. Pápa, 1929. – PONGRÁCZ József: ~ irodalmi munkássága. Pápa, 1929. – PONGRÁCZ József: ~ püspök. Pápa, 1935.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 1998.

 

Pápán elhunyt dr. Antal Géza dunántúli református püspök, 1910–1918 között Pápa országgyűlési képviselője, főrendiházi tag, író, műfordító. Tatán született 1866. március 17-én. Pápán szerzett lelkészi oklevelet. 1924-től haláláig töltötte be a püspöki tisztséget. Pápa városa díszpolgárává választotta. Felesége, a holland származású Opzoomer Adél (1858–1925) költőnő és műfordító volt, számos irodalmi művet fordított hollandra, köztük Madách Imre Az ember tragédia c. művét. – Ebben az évben készült el a mai református gimnázium udvarán az egyházkerületi levéltár földszintes épülete, amelyet dr. Antal Géza püspök a saját költségén építtetett.
Születési dátum
Születési hely
Tata
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
teológiai író, református püspök
További képek