Antal Gábor

Szülőfalujában kezdett tanulni, a gimnáziumot és a teológiát a Pápai Református Főiskolán végezte, ahol először egy évig köztanítóként dolgozott, majd fél éves segédlelkészség után 1865-ben Kerkápoly Károly helyettese Pápán. 1867 őszén külföldre ment tanulni; egy évet Berlinben, fél évet Zürichben töltött. 1869-ben hazatérve a teológia rendes tanára, 1879 után a főiskola igazgatója volt Pápán.

1874-ben alapította a Pápai Lapok c. újságot, 1878 és 1884 között szerkesztette a Pápai Református Főiskola Értesítőjét. 1888 nyarán Ács községben lelkész, majd Papp Gábor halála után, 1896-tól a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, egyben Komárom lelkésze. Tagja volt a felsőháznak. 1907-től a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság elnöke. A genfi egyetem 1909-ben doktori fokozatra emelte. Irodalmi dolgozatai és beszédei jobbára hírlapokban és folyóiratokban jelentek meg.

Művei: – Bocsor István életrajza. Pápa, 1882., – Templomi ima és egyházi beszéd. Pápa 1896., – Erzsébet magyar királyné emlékezete Egyházi gyászbeszéd. Komárom 1898, – Szász Domonkos erdélyi püspök emlékezetére. Gyászbeszédek. Kolozsvár. 1899 (társszerző), – Komárom vármegye és város. Budapest. (társszerző) 1907, – Emlék-lap Tisza István a dunántúli református egyházkerület főgondnokának Pápán történt beiktatása ünnepéről. Pápa. 1907., – A Magyarországi Református Egyetemes Konvent által tartott Kálvin emlékünnep jegyzőkönyve. Beszédek. Budapest 1909.,  (társszerző), – 1909 Málnási Bartók György püspök emlékezete. Kolozsvár 1909. (társszerző)

Irodalom: Antal Gábor. = P. Ref. Főisk. ért. 1914. Pápa, 1914. – ANTAL Géza: ~. Pápa, 1914., – Cipruslombok Antal Gábor sírjára. Pápa, 1914., – Antal Géza: Antal Gábor Pápa, 1914., – Protestáns Egyházi Iskolai Lapok 1914., – Nagy Károly. Református Szemle 1914, – Pápai Református Főiskola Értesítője 1914., – Radácsi György. Sárospataki Református Lapok 1914.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 1998., https://hu.wikipedia.org/wiki/Antal_G%C3%A1bor

Születési dátum
Születési hely
Szentkirályszabadja
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Komárom
Foglalkozás
református püspök, tanár
További képek