Alexovics Vazul

1757-ben görögkeletiből lett római katolikus. 1765-ben lépett a pálos rendbe. Pápán bölcsészetet, Pécsett teológiát tanult. 1767-ben szentelték pappá. 1768-tól a pápai gimnázium tanára. 1779-től Pécsett, Pesten, 1782 után Nagyszombatban tanított. A rend feloszlatása után, 1796-ban Pestre rendelték hitszónoknak. 1792-től ismét tanár. Beszédeiben a felvilágosodás, a racionalista gondolkodás, a hitetlenség és az erkölcsi romlás ellen harcolt. Verseghy Ferenc ellenfeleként támadta a felvilágosodás eszméit és a szabadkőművességet, követelte a cenzúra szigorítását.

Művei: Ünnepnapi prédikációk. Pest, 1789. – Vasárnapi prédikációk. 1–4. Köt. Pest, 1790–1791. – A könyvek szabados olvasásáról. Pest, 1792.

Irodalom: ECKHARDT Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp., 1924. – KÖZI–HORVÁTH József: A legnagyobb pálos szónok. Győr, 1930.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 1998.

Születési dátum
Születési hely
Eger
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pest
Foglalkozás
pálos tanár, hitszónok