Tóth Benjamin (Tóth Benő)

Szülei: Tóth István prédikátor, Loecher (Lokker) Ráchel.

A pozbai iskolából 1806-ban a pápai református kollégiumba iratkozott be. 1816-18 közt tanított is. A napkeleti nyelvekben praeses, utóbb senior volt. 1820-ban candidáltatott. 1822-ben Görzsönyben káplán, Csöglén ideiglenes lelkész volt. 1823-ban felszenteltetett a tatai püspöki gyűlésen mezőörsi lelkésznek. 1822 és 1824 közt itt volt prédikátor.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIV. Telgárti-Zsutai. Budapest, 1914. - Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)Források2. I. sz. lelkészi anyakönyv p. 74. - http://www.papacollege.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=…

 

 

Születési dátum
Születési hely
Pozba
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Mezőörs
Foglalkozás
református lelkész, hittanár