Tiringer Márton, ifj. (Tarnai Márton)

Szülei: Tiringer Márton birlkás-árendás, majd később földbirtokos, Róth Erzsébet.

Nős, felesége Horváth Vilma.

Gyermekei: Ilona, Erzsébet, Gyula, Etelka.

Tiringer első oktatását házi nevelőktől nyerte és a szabadságharc után a gyönki gimnáziumba, onnét a pápaiba ment tanulni; később a mezei gazdaságra adta magát és atyja birtokán gazdálkodott. 1887-ben Tarnaira változtatta nevét. — Már a szabadságharc alatt verselgetett és felgyűlt verseiből Vahot Imre közölt többet a Napkeletben (1859—62); később pomológiai cikkeket írt a szaklapokba, így a Gyakorlati Mezőgazdába (1878. nov.). Önéletrajzát közölte Aigner a Figyelőben (XIX. 362— 367. 1.).
Figyelő XIX. 1885. 362. I.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIV. Telgárti-Zsutai. Budapest, 1914. - Pesti Napló, 1887. 38. évf. 327. sz p. 2.

Születési dátum
Születési hely
Cece
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Rétszilas
Foglalkozás
mezőgazdász