Tamaskó Antal (Tamaskó Ferencz Xavér Antal)

Szülei: Tamaskó István, Egyed Anna.

1829 október 4.-én lépett be a ferences rendbe. Profess. 1835 november 15. Ord. in Pr. 1837 november 18. 1846 óta veszprémi lakos, évtizedeken át elemi iskolai professzor volt. Életének főmunkássága a hitoktatás volt, s nem egy magas államhivatalnokot, híres embert nevelt a hazának. A veszprémi kolostornak 1862-ben lett főnökévé s mint ilyen is halt meg. Tamaskó Antal zárdafőnök, aranymisés áldozár, tiszteletbeli kormánytanácsos nemcsak a rend, hanem a Veszprémben tartózkodó pápaiak Nestora is volt. — Munkája : A Mariana confraternitas .. . 1871.
Szöllössy Károly. Szerzetes rendek. Arad, 1878. 169. 1. — Vasárnapi Úiság 1899. 12. sz. (Nekr.). — Veszprémi Hírlap 1899. 12. sz.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909. - Alkotmány, 1899. 4. évf. 63. sz. p. 7. - Schematismus Provinciae Hungariae nunc Sanctae Mariae nuncupatae Ordinis Minorum S. P. Francisci Reformatorum ad annum Christi communem Posonii, 1843 p. 51. - Szerk. Dr. Csiszár Miklósné: Múltidéző. Veszprém, 1999. p. 19-20.

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Veszprém
Foglalkozás
Ferenc-rendi házfőnök