Takács Gedeon Géza (Kisjókai Takács Gedeon Géza, Kis-Jókai Takács Gedeon Géza)

Szülei: Takács Géza főjegyző,

Beöltözött. 1898. augusztus 7., egyszerű fogadalmat tett 1900. júnúnius 10., ünnepélyes fogadalmat tett 1903. június 21., áldozópappá szenteltetett 1903. június 29. 

1903-1908-ban Pápán tanított, 1908 óta az esztergomi főgimnázium tanára. — Színművei; Fehéregyházi menedékhely. Ifjúsági színdarab 2 felv. (a Szent Imre Emlékkönyvben. Budapest, 1907.); A liliom hőse. Ifjúsági színdarab, leányok számára. 2 felv. énekekkel (Szűz Maria Virágos Kertje. Kalocsa, 1908.). Értekezése: Maár Bonifácz. (Pápai kath. gymnasium Értesítője 1908.). írt költeményeket, elbeszéléseket a pápai és esztergomi lapokba, a Kath. Szemle, M. Szemle, Zászlónk, Nagyasszonyunk című folyóiratokba, bírálatokat a Kath. Szemlébe és Religióba, cikkeket és tárcákat a Századokba (1908., 1909.), Pápa és Vidékébe (1907. jún. 23-tól jegyzetek című úti levelek, 11 cikk), a Dunántúli Hírlapba sat. és a Szombathelyi Újságba. — 1906-ban egy rendtársával Béri Zsigmonddal megalapította a Pápa és Vidéke című hetilapot.
Récsey Viktor,Die literarische Wirksamkeit der Benediktiner Kongregation von Martinsberg. (Pannonhalma) 1900—1907. (Munkálatainak jegyzéke). — Magyarország Vármegyéi. Esztergom vármegye. Budapest, 1908. 165. 1. és önéletrajzi adatok.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909. - Összeáll. :  Dr. Scherman Egyed: A Pannonhalmi Szent Benedek-rend tagjai : 1802-1940. Pannonhalma, 1940. p. 102.

Születési dátum
Születési hely
Esztergom
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Esztergom
Foglalkozás
szent Benedek-rendi áldozó pap és tanár