Szép Gábor

Szülei : Szép Ábrahám magistratualis fiscális, Eőry Zsófia.

Nős, felesége Sáry Teréz.

Gyermekei: Miklós 1848, Irén 1855, Ilona.

Gimnáziumi tanulmányait és az ekkori rendszer szerinti philosophiai cursust a pápai református collégiumban végezte. Folyvást kitűnő sikerrel. Az 1837/38-ik iskolai évre a pesti egyetemre irattatott be, hogy ott a mérnöki pályára készüljön el. A mérnökségre tartozó tantárgyakat végezvén, a ligorosumokra jelentkezett kedves tanulótársával és barátjával, a később oly szép hírnévre jutott Ballagi Móriczczal. Ez utóbbi, mivel még akkor zsidó volt,az erősen uralkodott előítélet miatt megbukott, ellenben Szép Gábor, praeclarummal kapta ki mérnöki diplomáját. Haza jővén Pápára, mint jóhírű és nevű fiatal embert, az egész vármegye tártkarokkal fogadta, s mint gyakorló mérnök működött 1848-ig, mikor a rohamosan változott viszonyok minden ily nemű foglalkozást megakasztottak. 1848. tavaszán mint nemzetőr a Veszprém megye hatezer főből álló expedícióval a Dráva mellé ment, hol mint határőr hat hetet töltött. 1851-ben a gyászos emlékű Bach korszakban, a pápai főiskolai is a Thun féle rendszer szerint átalakíttatván, a főgymnasiumban leendő rendes tanárrá, az egyházi kerületi elöljáróság által történt fölszólítás folytán (akkor gyűléseket tartani nem volt szabad, a tanári hivatalok pedig nem pályázat, hanem fölkérés útján töltettek be) vállalkozott s 1852-től fogva 30 éven át folyton visele hivatalát, mígnem szemeinek elgyengülése miatt kénytelen volt nyugalomba vonulni. Sírja az Alsóvárosi temetőben található.

Forrás: Dunántúli Protestáns Lap, 1896. 7. évf. 47. sz p. 747-748.

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
főiskolai tanár