Széki Ákos (Széki Ákos Béla, Széky Ákos)

Szülei: Széki Béla református esperes-lelkész, Újlaki Terézia.

Nős, felesége Héjjas Kornélia.

Gyermekei: Ilona Sarolta 1898.

Tanult Gyöngyösön és Kecskeméten; írnok volt1890-től Gyönkön,1895-től aradi királyi ügyészségnél; 1897-től Tabon, 1903-tól Debrecenben. 1909-től a debreceni királyi főügyészségen már irodatisztként dolgozott.1910 novemberétől 1911 novemberéig a debreceni múzeumnál is dolgozott. — Cikkeket írt 1884 óta a Tolnamegyei Közlönybe, a Prot. Papba, a Máramarosi Lapokba, az Üstökösbe sat. — Munkái: 1. Természettani kis museum. Útmutató 68 természettani készüléknek bárki által könnyen előállításához. Szekszárd, 1890. (2. kiadás. Pécs, 1891.). — 2. Néhány szó a felnőttek oktatásáról. Szekszárd, 1892. (Lenyomat a Tolnám. Közlönyből). — 3. Huszonnégy legújabb magyar nóta. Budapest, 1895. — 4. Jézus és a Szentlélek csodatételei. Debrecen, 1900. — 5. Nők a meteorológia szolgálatában. U. ott, 1900. (Különny. a Háztartásból. Ism. Vasárnapi Újság 1901. 10. sz.). — 6. Az egyházi, papi és tanítói jövedelem szaporítása. U. ott, 1901.
Petrik, M. Könyvészet 1886 — 1900..M. Könyvészet 1901 —1903. — Magyarország Tiszti Czimtára 1905. — Sz. Kiss Károly közlése és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909. - Tolnai Népújság, 1998. 9.évf. 297.sz. p. 10. - Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város múzeuma 1910. évi állapotáról (1911)A Múzeum igazgatása p. 6-14. - Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város múzeuma 1911. évi állapotáról (1912)A Múzeum igazgatása p. 4-11. - Igazságügyi Közlöny, 1909. 18. évf. 1. sz. p. 29. - Budapesti Közlöny, 1897. 31. évf. 253. sz. p. 1. - Független Magyarország, 1903. 2. évf. 326. sz p. 18. - Budapesti Hírlap, 1894. 14. évf. 250 sz. p. 13.

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Keszthely
Foglalkozás
írnok