Szekeres Mihály

Nős, felesége Baditz Emilia.

Gyermekei: Margit 1869, Mihály 1871, Gizella 1873, Flóra 1874, István László 1879, Emilia 1881.

Tanulmányait Pápán kezdte 1847-ben ; a teológiai szak végeztével a nagy múltú szentkirályszabadjai eklézsiába ment akadémikus rektornak, majd 1858-ban Nagyigmánddal cserélte fel előbbi szolgálati helyét. 1861-ben a pápai gimnáziumnál alkalmazták a III. osztály tanárának. 1862-ben Nagy Mihály komáromi református szuperintendenshez ment  segédlelkésznek, később titkárnak, hol hatodfélévet töltött. 1867-ben Csicsón (Komárom megye), 1873-ben pedig Takácsin (Veszprém megye) választották meg lelkésznek; az egyházmegye jegyzőjének, a tanügyi bizottság elnökének, a kerület pedig ugyanezen bizottság jegyzőjének választotta s megbízta 1875-ben a kerületi levéltár rendezésével s az 1866 utáni egyh. ker. statutumok összegyűjtésével. — Humorisztikus leveleket írt a Győri Közlönybe (1856—60. Hári János név alatt), vezércikkeket, leveleket a Prot. Egyh. és Iskolai Lapba (1862-től, saját neve vagy Vigil álnév és S. d. jegy alatt), a Sárospataki Füzetekbe (1864—65), a Prot. Papba (1880), a Pápai Lapokba (1880— 84. levelezések Vigil név alatt). — Munkája: A révkomáromi ref. iskola múltja és jelene. Sárospatak, 1864. (Különny. a  Sárospataki Füzetekből). — Kéziratban : Hány élete van az embernek s mik mindegyikre nézve kötelességei ? (1859. Pápán 100 forint pályadíjat nyert)
Uj M. Athenás 395. 1. — Szinnyei Repertóriuma. Történelem II.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909. - Dunántúli Protestáns Lap – 26. évf. 1915. 3.sz. p. 23. - Dunántúli Protestáns Lap – 26. évf. 1915. 5.sz. p. 36-37.

 

Születési dátum
Születési hely
Sárladány (Nádasdladány)
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Takácsi
Foglalkozás
református lelkész, esperes