Aschauer Willibáld

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Tápay Károly 1869–1941, Tápay Károlyné 1882–1963, Aschauer M. Szerafin 1875–1951, Aschauer M. Szerafinné 1879–1947.

Aschauer Willibáld 1905–1979.

Megjegyzés:

Aschauer Willibáld: segédjegyző.

1905-ben született New-Yorkban bajor származású családból. Ap­ja, Miksa sörgyári igazgató volt Amerikában. Ő maga Budapesten végezte a középiskolát. Négy évig jegyzőgyakornok volt Bakonyszentlászlón, majd két évig községi írnok Csóton, azután elvégezte Szombathelyen a jegyzői tanfolyamot 1932-ben. Még ebben az évben megválasz­tották segédjegyzővé Bakonyszentlászlón. Felesége: Kiss Aranka okl. tanitónő, gyer­mekei: Ákos és István. Apósa; Kiss Márk hősi halált halt.

Forrás: Szeghalmy Gyula: Magyar városok és vármegyék monográfiája 23. Dunántúli vármegyék - Veszprém vármegye községei (Budapest, 1937) Veszprém vármegye községei