Szvoboda Vencel

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Itt nyugszik Szvoboda Venczelné született Mayer Teréz szül. 1817. május 29-én meghalt 1887. febr. 16-án, Szvoboda Venczelné szül. Szabó Emilia élt 51 évet meghalt 1909. aug. 19. Áldás a nyugovó hamvakra.

Szvoboda Venczel 1826–1911.

Hajnóczky Béla 1856–1926, Hajnóczky Béláné Szvoboda Anna 1860–1951, Hajnóczky Árpád 1881–1922, Hajnóczky László 1888–1923, Hajnóczky Ferenc 1899–1978, neje Vaszary Magdolna 1906–1983.

Megjegyzés:

Szvoboda Vencel (1826 - Pápa, 1911. július 27.): ny. városi tanácsos.

Szvoboda bácsi, mert jótékonysága és nyájas modora révén úgyszólván az egész városnak a bácsija volt, nem volt bennszülött; péksegéd minőségben került hozzánk Csehországból. A mostani Hajnócky-féle péküzletben dolgozott, mint üzletvezető s később férje lett az üzlet özvegy tulajdonosnőjének. Felvirágoztatta az üzletet s a Szvoboda sütemények messze tájon híresek voltak.
Tekintélyes vagyont szerzett s később élénk reszt vett a város közügyeinek intézésében. Gazdasági tanácsossá 1872. aug. 1-én választották meg, s mint ilyen 1897. május 1-éig hűségesen működőt a város érdekében úgy, hogy mikor nyugdíjba kívánkozott, 25 éves szolgálata dacára teljes nyugdíjjal nyugdíjazták. A városi képviselő testületnek mostanáig tagja volt. Puritán jellemű, igazán jótékony ember volt, aki a szegények segélyezését csaknem erején felül gyakorolta. Híres volt a somlói szüretje. Valóságos eseményszámba ment a kirándulás. Második nejét most két éve vesztette el, azóta Ő is napról napra fogyott. Zimmermann-utcai házát, a városi tisztviselők nyugdíjalapjának hagyta, de tett több alapítványt is. Tagja volt sokáig a Pápai Takarékpénztár igazgatóságának. Érdekes adat, hogy az Ő gazdasági tanácsossága idejében kövezték ki először Pápa város utcáit. Fennkölt gondolkodásra valló hagyománya méltán sorakozik volt tiszttársa és főnöke, néhai Oswald Dániel polgármesteréhez, ki tudvalevőleg általános örökösévé tette a várost. Méltó reá az elhunyt tanácsos, hogy emlékét kegyelettel őrizzük.

Forrás: Pápai Lapok, 38. évf., 1911. 31. sz. 4. p. - OSZK Gyászjelentések.
 

Hajnóczky Béla (Győr-Szent-Márton, 1856 – Pápa, 1926. december 24.): sütőmester.

Szülei: Hajnóczky Antal és Madary Jozefa.

Felesége: Szvoboda Anna. Gyermeke: Árpád (1881), László (1888), Ferenc (1899)

A Pápai Ipartestület elnöke volt majd három évtizedig 1899 és 1926 között.

Forrás: A Pápai Ipartestület emlékkönyve 1886–1996. - OSZK Gyászjelentés.

 

Hajnóczky Árpád (Lázi, 1880. november 10. – Pápa, 1922. április 13.): könyv- és papírkereskedő.

Szülei: Hajnóczky Béla és Szvoboda Anna.

Felesége: Pozsgai Terézia. Gyermekei: Terézia (1910), István (1921).

Pápán a Fő utca 11. szám alatti könyv- és papírkereskedés tulajdonosa volt, aki 1907 júniusában költözött Pápára, előtte Budapesten és néhány vidéki városban szerzett tapasztalatokat. Jelentős képeslap kiadó volt Pápán. Kezdetben a nevét és az üzletét tüntette fel a lapokon, majd később a számozást is. Többféle sorozatot jelentetett meg; egyszínű lakkozott és lakkozatlan, színezett, valamint betétképes formában. Néhány kevésbé ismert részletet is bemutatott Pápáról, mint például a Fő téren álló petróleum kandelábert, a vendégeket a szállodákba fuvarozó omnibuszt, az Erzsébet liget és a Várkert sé­tányait és egzotikus növényeit.

Az I. világháborúban katonai szolgálata alatt megbetegedett, leszerelték. A betegség a szívét támadta meg és 1922-ben java férfikorában, életének 42. évében szívszélhűdésben hirtelen meghalt.

Forrás: Lapok Pápa Történetéből, 2003. 2. sz. Bevezetés a pápai képeslapok világába 411, 414. p. - Pápai Hírlap, XIX. évf. 1922. 15. sz. 2. p.

 

Dr. Hajnóczky László (1888 – Pápa, 1923. május 22.): székesfővárosi tanácsjegyző.

Szülei: Hajnóczky Béla és Szvoboda Anna.

Iskoláit Pápán végezte, majd a Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetemen az államtudományok doktorává avatták 1914-ben.

Tizenöt éves székes-fővárosi szolgálata alatt kiváló képességeivel feljebbvalóinak teljes elismerését vívta ki, szeretetreméltóságával és közvetlenségével pedig kartársainak meleg ragaszkodását, őszinte megbecsülését szerezte meg.

A háborúban szerzett betegség­ nagyreményű pályáját 36 évesen derékban törte ketté a halál.

Forrás: Fővárosi Közlöny, 34. évf., 1923. 24. sz. 1201. p. - OSZK Gyászjelentés.

 

Hajnóczky Ferenc (Pápa, 1899. október 9. – 1978): sütőmester.

Szülei: Hajnóczky Béla és Szvoboda Anna.

Neje: Vaszary Magdolna. Gyermeke: Béla.

Régi lengyel ne­mesi családból származik. Középiskolát végzett és azután részt vett a világháborúban. Leszerelése után néhai apja üzemében ki­tanulta a pékipart. 1926-ban vette át ap­jától, aki az Ipartestület elnöke volt, a sü­tőüzemet.

Városi képviselő, megyebizott­sági tag. Az Pápai Ipartestület elnöke, a győri iparkamara vál. tagja stb.

Dezső fivére hősi halált halt, másik két fivére, Árpád és László pedig a háborúban szerzett betegség­ben hunyt el.

Forrás: Szeghalmy Gyula: Magyar városok és vármegyék monográfiája 23. Dunántúli vármegyék - Veszprém vármegye községei (Budapest, 1937)