Antal József

Szülei: Antal János, Mészáros Susanna.

Nős, felesége Katona Borbála.

1825 és 1828 között Kenesén volt rektor, 1828-1829-ben Rédén káplán, 1829-1830-ban ugyanitt ideiglenes lelkész. 1829-ben candidáltatott, 1831-ben felszenteltetett. 1830 és 1835 Rédén szolgált. 28 éven át pápai esperes volt, ezen kívül 1835-től haláláig, 33 éven át töltötte be a görzsönyi református közösség lelkipásztori tisztét. Egy helytörténeti munka is kötődik nevéhez: a Tudományos gyűjtemény 1827. évfolyamának XII. kötetben Jászapáti városát írta le. Vízkórban halt meg.

Művek:

Gyászbeszéd Kenessey Badicz Katalin felett. Pápa, 1839. — Egyházi beszéd, mellyel... Széki Béla egyházkerületi főjegyző urat a pápai helvét hitv. lelkészi hivatalba iktatta aug. 14. 1859. U. ott, 1859. — Öröm ünnep a pápai helv. hitv. templomi orgona felszentelésekor. U. ott, 1859.
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1866. 25. sz. (Necrolog Tóth Balázs, takácsi ev. ref. lelkésztől.) — Prot. Képes Naptár 1868. 69. p.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I. Aachs-Bzenszki. Budapest, 1891.

 

Születési dátum
Születési hely
Kup
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Görzsöny
Foglalkozás
református lelkész, esperes