Alszeghy Piroska

A polgári leányiskolát szülővárosában, az állami tanitónőképző intézetet Pozsonyban végezte. Tanítónői képesítésének elnyerése után a budapesti Erzsébet- nőiskolára iratkozott be, majd ennek elvégzése után 1914-ben az ungvári állami polgári leányiskolában kezdte meg tanítónői működését. 1921-ben a pápai állami polgári leányiskolába helyezték át, ahol 1927-ig mint igazgatónő teljesített szolgálatot. 1927 óta a budapesti Amizoni Országos Magyar Nőnevelő Intézet igazgatónője. Cikkei a Nemzeti Nőnevelés című szaklapban, a Magyar Asszonyok Lapjában és egyéb nevelésügyi szaklapokban jelennek meg. Tagja a MANSZ-nak; a polgári iskolai tanáregyesület jegyzője és számos társadalmi és kulturális egyesületnek választmányi és rendes tagja.

Forrás: A magyar feltámadás lexikona. Szerk. Szentmiklóssy Géza. Budapest, 1930.

Részleges születési dátum
?
Születési hely
Nagyszombat
Részleges halálozási dátum
?
Halálozás helye
?
Foglalkozás
tanítónő, igazgatónő