Alapszolgáltatások

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  • a könyvtár látogatása
  • a könyvtár dokumentumainak kölcsönzése
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (folyóiratolvasó, a felnőtt könyvkiválasztó, a gyermek- és ifjúsági részleg szabadpolcon elhelyezett állománya, a zeneműtári könyvek)
  • az állományfeltáró eszközök segítségével tájékozódás a gyűjteményben
  • információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól
  • WIFI-s internet használata a könyvtár termeiben, saját számítógéppel.

A Jókai Mór Városi Könyvtárban a könyvtárhasználó beiratkozást követően veheti igénybe a szolgáltatásokat.

Az olvasójegyet minden könyvtárhasználat alkalmával fel kell mutatni.

Menü kép
Alapszolgáltatások