Könyvtártörténet

Pápán 1949-ben a Fő tér 27. számú épületében nyert elhelyezést az a könyvtár, melyet a felszámolt egyesületi könyvtárak anyagából hoztak létre.

1950-ben a falusi népkönyvtárakat telepítő körzeti népkönyvtárral egy üzlethelyiségben folytatta tevékenységét a Kossuth u. 13. szám alatt.

1952-ben a városi és a körzeti könyvtár, járási könyvtárrá egyesült.

1958-ban vette fel a Jókai Mór Járási és Városi Könyvtár nevet, de még mindig a Kossuth utcai üzlethelyiség méltatlan körülményei között működött.

Ekkor, 1958 tavaszán költöztek ki a szovjet katonák az Esterházy-kastélyból.

1959-ben a pápaiak nagy örömére a könyvtár elfoglalhatta a kastély keleti szárnyának első emeletét.

Végre lehetővé vált a szabadpolcos kölcsönzési rendszer bevezetése, külön lehetett választani az ifjúsági részleget a felnőttől és tágas, világos olvasóterem várta az érdeklődőket, az impozáns folyosó számos kiállításnak adott és ad helyet.

1951-től 1962-ig Réfi Antalné állt az intézmény élén. 1962-ben Jelencsik Sándor lett a könyvtár vezetője, aki 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatta eredményesen.

Mint nevéből is kiderült a Jókai Mór Járási és Városi Könyvtár nemcsak Pápa, hanem az akkori járáshoz tartozó községek könyvellátásával is foglalkozott.

Az állomány gyarapodása folytán könyvtárunk már a hatvanas évek közepétől raktározási gondokkal küzd, melyet ez idáig is csak áthidaló megoldásokkal sikerült orvosolni.

1986-ban új igazgatót kapott az intézmény dr. Hermann István személyében.

Ekkor megkezdődött a könyvtár gépesítése. 1987 nyarán már számítógép segítségével végeztük az állományellenőrzést, majd az ellátott körzet állományát gépre vitték, a kölcsönzés adminisztrációját számítógépesítették, üzembe helyezték az első fénymásolót. Az 1987-ben beindított kötészeti és sokszorosító műhely a helyismereti kiadványok mellett jelentős bérmunkát is végez. Ennek, és a fenntartó támogatásának köszönhetően a könyvtár jelentős összeget fordíthat állománygyarapításra.

A technikai előrelépéseken túl az épület felújítása is szükségessé vált. Legsürgősebb az olvasóterem, az egykori kastély-kápolna renoválása volt. 1989 nyarán avatták fel a régi pompáját visszanyert olvasótermet, melynek fő ékessége az ez idáig ismeretlen mennyezeti freskó, Ignaz Mildorfer osztrák művész alkotása, mely Jézus mennybemenetelét ábrázolja. Az Esterházy-kápolna restaurálásáért 1991. április 29-én Europa Nostra díjat kapott Pápa városa.

1989 nyarától a gyermekkönyvtárban rendszeresen szerveznek honismereti tábort az általános iskolás gyerekek részére.

A könyvtár számítógépeit 1995-ben sikerült hálózatba szervezni, így lehetővé vált integrált könyvtári rendszer bevezetése. Esetünkben a TINLIB-re esett a választás, melyet 2005–ig használtunk kisebb-nagyobb sikerrel, ekkor áttértünk a SZIKLA rendszerre.

Az Internet megjelenése forradalmi változást jelentett az információhoz jutás korszerűsítésében és gyorsításában. A városi könyvtárban 1998-tól áll a használók rendelkezésére. 5 Soros-alapítványtól kapott géppel kezdődött, most 12 db számítógépet vehetnek igénybe internetezésre az olvasók.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1999. augusztus 5-7-ig Pápán rendezte meg XXXI. Vándorgyűlését könyvtárunk meghívására. Az esemény alatt és még utána is sok pozitív visszajelzést kaptunk a résztvevőktől.

Információs tevékenységünk 2000. június 9-től Európai Információs Alponttal egészült ki.

A kezdetektől – valamilyen szinten – működő Ellátórendszer, a támogatások elmaradásának, és a létszámleépítések következtében 1997-ben teljesen megszűnt.

Tíz évvel később a Pápai Kistérségben megalakult a Mozgókönyvtár. A Jókai Mór Városi Könyvtár 2013-ban Megállapodást kötött az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) mint nyilvános szolgáltató könyvtárral a kistérségi könyvtárak ellátásával kapcsolatban. 

2003-ban eMagyarország pont alakult.

2010-ben a könyvtár elkezdte a helyi vonatkozású lapok, helyismereti cikkek, pápai fotók digitalizálását.

2011-ben folytatódott a Várkastély felújítás a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatásával. Emiatt raktárba került a médiatár és helyismeret állománya.

2011-ben a Balla Róbert Téri Általános Iskola elköltözött, hogy helyét átadja a városi könyvtárnak.

2013. június 15-től megkezdődött a városi könyvtár átköltöztetése a Várkastélyból a Balla Róbert térre. Szeptember 13-án két napos rendezvénnyel nyitott a könyvtár az új helyen.

2014 júniusában megtörtént a KönyvŐr átadása. Ezzel lehetősége nyílt az olvasóknak a könyvek visszahozatalára a könyvtár nyitva tartásától függetlenül.

A 2014-es év végén Megyei eMagyarország pont lett a városi könyvtárban működő eMagyarország pontból.

2016-ban parkosítottál a könyvtár udvarát.

2017-től a korábbi eMagyarország pontok, mint Digitális Jólét Pontok folytatják munkájukat.

2017-től a Pápai járásban 48 Könyvtári Információs és Közösségi Hely működik. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint nyilvános szolgáltató könyvtár a megállapodásban vállalt szakmai feladatait a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő támogatás terhére folyamatosan végzi.

2018-ban helytörténeti kutatóknak állítottak emléktáblát.

2019-ben elkészült az új közösségi tér épülete. Novemberben megkezdődött a könyvtár energetikai felújítása (teljes lábazat, homlokzat, padlás és közműalagút hőszigetelése, nyílászárók és kazán cseréje, napelemes rendszer bővítése, meleg víz előállítása napkollektorral, világítás korszerűsítése).

2020 márciusában fejeződött be az energetikai korszerűsítés.

2020 márciusával kezdődő Covid időszak alatt a kért könyveket házhoz szállította a könyvtár.

2020-tól a könyvtár helyet ad a Jogpont  ingyenes jogi tanácsadásának.

2020 októberében került átadásra a könyvtárban Tari József mini-könyv gyűjteménye.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. szeptember 25-i ülésén tárgyalta a kulturális intézmények integrálását, vagyis a Gróf Esterházy Károly Múzeum, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Pápa Városi Televízió átszervezését a Pápai Platán Nonprofit Kft-be.

Az átszervezés eredményeként 2020. december 31-i hatállyal a Jókai Mór Városi Könyvtár jogutód nélkül megszűnt. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott önkormányzati feladat teljes körű ellátására Pápa Város Önkormányzata 2021. január 1. napjától szerződést kötött a Pápai Platán Nonprofit Kft-vel.

 

 

Menü kép