Amade László

Ősei az 1300-as évek közepén szerezték meg Malomsokot. Győrben és Nagyszombaton járt a jezsuiták iskolájába, majd 1725-ben Grazban végezte el az egyetemet, és bölcsészdoktori címet szerzett. Katonai pályán próbált szerencsét, ahol ezredesi, később generáladjutánsi rangot kapott. Leszerelése után, 1750-től Pozsonyban udvari kamarai tanácsos. Kora ifjúságától kezdve írt költeményeket. Közismert verse a Katonaének. (A szép fényes katonának arany, gyöngy élete...) Arany János szerint Ő volt az első igazi dalszerző. Győrben 1948 óta utcanév őrzi emlékét.

Művei: Buzgó szívnek énekes fohászkodásai. Bécs, 1755. – Várkonyi báró ~ versei. Pest, 1836.

Irodalom: GÁLOS Rezső: Báró ~. Pécs, 1937. – H. SZABÓ Lajos: Udvarház és kastély Marcaltőn. Pápa, 1992.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 1998.

Születési dátum
Születési hely
Bős
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Felbár
Foglalkozás
költő, udvari tanácsos