Szabó Imre (Iklódi Szabó Imre, Iklódy-Szabó Imre)

Szülei: Szabó Dávid, Boros Juli.

Nős, felesége Wurda Ludmilla.

Gyermekei: Mária Laura Eugénia 1875, Juliánna Ludmilla Alojzia 1876, János (Nepomuk) Volfgang Norbert 1877, Imre Volfgang Norbert 1879, Endre Wolfgang Norbert 1880.

A gimnáziumot Veszprémben, Győrött és Székesfehérvárt, a jogot Budapesten végezte. 1867-ben Veszprémbe ment joggyakornoknak és azon évben megválasztották megyei másodjegyzővé. 1871-ben a megye másodalügyésze lett. 1872-ben királyi alügyésszé nevezték ki s mint ilyen a pápai királyi ügyészség vezetője volt, még ugyanez év május 20.-án Eötvös Károlynak az ügyészségről való lemondása után, Veszprémbe helyezték át alügyészi minőségben s reá bízták a királyi ügyészség vezetését. 1873-ban királyi ügyésszé léptették elő; ő rendezte be a veszprémi törvényszéki börtönben a rabok munkaházát. 1876-ban a veszprémi püspökség főügyészévé hívták meg. Ez állásában maradt 1888. augusztus 1.-ig. Időközben a veszprémi takarékpénztár jogtanácsosa is lett. Élénk részt vett a város és megye közügyeinek intézésében. A veszprémi kerület 1890., 1892. és 1896-ban megválasztotta országgyűlési képviselőnek, , ezt a tisztséget 1990-ig töltötte be. A szabadelvű párt híve volt. 1897-ben Budapestre költözött. A Balatoni Halászati Rt. elnöke volt, Sólyom nevű vitorlás hajójával 1911-ben versenyt is nyert. Sírja a budapesti Farkasréti temetőben található. — Munkája : Ünnepi beszéde I. Ferencz József király hetvenedik születése napján 1900. aug. 18. Veszprém vármegye törvényhatósági bizottságának rendkívüli díszgyűlésén. Veszprém, 1900. — Programmbeszédei a helyi lapokban, országgyűlési beszédei a Naplókban vannak. Veszprém 1896. 45. sz. — Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Budapest, 1897. 343. 1. és a múzeumi könyvtár példányáról.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909.

 

Születési dátum
Születési hely
Tihany
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Budapest
Foglalkozás
ügyvéd, országgyűlési képvisekő