Schweighoffer Ernőné dr. (Sólymosy Gizella dr.)

Édesanyja: Bolla Gizella. Férje: dr. Schweighoffer Ernő orvos. Középiskolai tanulmányait a pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte 1955-ben. A szegedi JATE Természettudományi Karán, biológia-kémia szakon 1965-ben tanári oklevelet, 1967-ben egyetemi doktori címet kapott. - Az öt évtized alatt kiváló szakmai-pedagógiai felkészültségét minden lehetséges módon fejlesztette: 1967-ben mikrobiológia-biokémiából summa cum laude minősítéssel doktori szigorlatot tett, - az ELTE TTK-n egyéves pedagógus továbbképzésen vett részt biológiából 1971-72-ben, - kémiából 1973-74-ben és 1974-75-ben végzett egyéves továbbképzést, szintén az ELTE-n, - szakbiológus tanfolyamon vett részt 1979-80 és 1983-84-ben, valamint kémia tanári intenzív továbbképzésre járt 1986-87-ben. - Két munkahelye volt: 1965 szeptemberétől 1995. november 1-jéig a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban, s ezt követően a Református Kollégium Gimnáziumában tanár. Szaktárgyain, a biológián és kémián kívül egészségügyi szakközépiskolai osztályokban anatómia-élettan tantárgyat is tanított. Az OSZTV elődöntőin és döntőin is többször szerepeltek tanítványai (1984, 1985, 1986, 1987, 1988). Önként vállalkozott a laboratóriumi ismeretek elnevezésű tantárgy tanítására is, melyet kiváló laboratóriumi ismeretei alapján - érettségi után évekig laboránsként dolgozott - a sok kísérlettel és tapasztalati eredménnyel nemcsak érdekessé, hanem mindenki számára világossá és közérthetővé is tett. Az 1993-1994. tanévben elvállalta az utazás és turizmus fakultációs tárgy oktatását is. A szakmai munka mellett nagy gondot fordított tanítványai fizikai állapotára, edzettségére, az "ép testben ép lélek" elv alapján. Megyénkben 1974-ben alakultak az Országjáró Diákok Körei (ODK). Iskolákban megalakulása óta dr. Schweighoffer Ernőné volt az ODK vezetője. Rengetegen tanultak tőle természetismeretet, szereztek életre szóló élményt. - Munkásságával nemcsak a pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola és a Református Kollégium Gimnáziuma, hanem Veszprém megye, sőt a nemzetközi eredményekkel Magyarország hírnevét is öregbítette. Programjaiban megvalósult az az elv, hogy a megyei és országos versenyeken való részvétel jutalom, erre csak az eredményesen dolgozó, áldozatot hozó diákok juthattak el. Sokoldalúságára jellemző, hogy a kémiaszertár kezelőjeként a szertár fejlesztésére, gondozására, korszerűsítésére, valamint a készletek és fogyóanyagok nyilvántartására, továbbá a biztonsági szabályok érvényesülésére is nagy gondot fordított. Az 1993-1994. tanévben amikor - iskolánk új épületbe költözött -lelkesen, időt, fáradtságot nem kímélve segített a szertár áttelepítésében. A fotószakkör vezetőjeként számos felvételen, fényképtablón reprezentálta az iskolai élet nevezetesebb eseményeit, amelyeket az iskola díszítésére is felhasználtunk. Több éven keresztül együttműködött a szegedi egyetem Neveléstudományi-lélektani Intézetével a tananyaggal kapcsolatos tudás- és teljesítménymérés kísérletezésében. A 70-es évek elején a fizikai dolgozók gyermekeinek szervezett városi egyetemi előkészítő tanfolyamát (biológia és kémia tantárgyakból) gondos szakmai előkészítéssel és jó pedagógiai körültekintéssel állította a biztos tudásalap és a megfelelő készségek fejlesztésének szolgálatába. Hosszú időn keresztül tartott általános iskolai tanulóknak szakkört kémiából (Kis Kémikusok Baráti Köre). A KKBK országos versenyeken imponáló sikerrel szerepeltek kis tanítványai: kétszer első helyezés (Somfai Ellák), kétszer második helyezés (Jákli Imre). Kitüntetései:  1973 Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója. 1981 Miniszteri Dicséret. 1982 Ifjúsági Érdemérem. 1984 Kiváló Munkáért. 1986 Kiváló Munkáért. 1995 Pedagógus Szolgálati Emlékérem. 2000 Veszprém Megye Érdemrendje. 2015 Pápa Város Érdemérem. – Sírja Pápán, az Alsóvárosi temetőben található.

Forrás: A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola emlékkönyve : 1994-2004 / szerk. Somfai Jánosné Keresszegi Hajnalka. Pápa, 2004. p. 60-63. - https://www.infopapa.hu/hirek/olvas/elhunyt-a-refi-legendas-tanara-2022-10-12-123859

Születési dátum
Születési hely
Nagylozs
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
középiskolai tanár
További képek