Seidner Albert (Szilágyi Albert)

Nős, felesége Seidner Eleonóra.

Gyermekei: Aladár, Eszter, Teréz, Ferenc.

Tanult Pápán a helvét, Bécsben a sz. Anna tanítóképző intézetben ; tanított Aradon 1662-től, Pápán 1878-tól. Aradon 1883-tól izraelita hitközségi tanító. 1880-ban nevét Szilágyira változtatta. — Nevezetesebb cikkei a Ben Chananjában (1863. Die Notwendigkeit einer Schulbibel) ; az Aradban (1863. A népiskola); a Pesti Naplóban (1864. Centralisatio); az Alföldben (1873. Az egyház és politika, Az egyház és nemzetiség, 1874. Eszmezavar, 1876. Az állam és az iskola).
Szöllösy Károly: Aradmegye népoktatási intézményeinek Névsora. Arad, 1879. 52. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908. - Szentiványi Zoltán: Századunk névváltoztatásai 1800-1893. Budapest, 1895. p. 221. - Budapesti Közlöny. 1880. 14. évf. 40. sz. p. 1. - Néptanítók lapja 1899. 32. évf. 10. sz. p. 16.

 

Születési dátum
Születési hely
Bőny
Részleges halálozási dátum
1899 március?
Halálozás helye
Arad
Foglalkozás
tanító