Schulz Vendel Gyula

1869. szeptember 8.-án lépett a rendbe; 1876. július 11.-én áldozópappá szenteltetett; 1876-1877-ben hitszónok volt Pannonhalmán, 1878-1879-ben Győrött, 1879-től 1883-ig gimnáziumi tanár Pápán; 1883-84-ben ideiglenes nyugalomban Bakonybélben; 1884-85-ben lelkész Bakonybélben; 1885-1901-ben gimnáziumi tanár és könyvtáros Pápán; (1893-95-ben székházi pincefelügyelő is ugyanott); 1901-7-ben. lelkész Füssön; 1907-10-ben pincefelügyelő Tihanyban.) — Cikke a pápai róm. kath. főgymnasium Értesítőjében (1881. Róma kormányzata különösen a köztársaság alatt).
A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára. Szombathely, 1881. 74. 1., Győr, 1901. 49. 1904. 52. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908. - A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend tagjai 1802-1940. Összeáll. Dr. Schermann Egyed. Pannonhalma, 1940. p. 69.

Születési dátum
Születési hely
Kacika (Bukovina)
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Tihany
Foglalkozás
Szent Benedek-rendi áldozópap, tanár