Schneller Vilmos (Schneller József Vilmos)

Szülei: Schneller János Lajos evangélikus lelkész, Artner Erzsébet Klára.

Nős, Felesége Boór Zsuzsanna.

Gyermekei: István 1847, Lajos, Ernő, Gusztáv, Irma, Vilma, Melánie,  

Középiskoláit Kőszegen

(részben a magyar nyelv megtanulása végett Pápán), a teológiát két évig Sopronban végezte, hol Petz Leopold evangélikus lelkész (Petz Gedeon tanár nagyatyja) volt legkedvesebb tanára ; azután a teológiát és bölcseletet még két évig Halléban Gesenius és Erdmann egyetemi tanároktól hallgatta; itt Jeruzsálem című latin topográfiájával pályadíjat is nyert és Hegel Phaenomologiáját versbe szedte. 1842-ben Kőszegen atyja utódául egyhangúlag lelkésszé választották, hol haláláig szolgált. A felsővasi és soproni líceumi tanügyi bizottságnak állandó tagja volt. 1893. januárjában kapta a Ferencz József-rend lovagkeresztjét. Magyar szellemű német pap volt; Szombathelyen mindig magyarul prédikált, Kőszegen is gyakrabban. Meghalt 1893. február 26.-án Kőszegen. — Cikkeket írt a Prot. Egyh. és Isk. Lapba, ezek egyike: a lelkészi succrescentia és a vizsgák kérdésével foglalkozik (1846. 33. szám); a Prot. Jahrbücherben (Pest, V. 1858. Staats- u. Ortskomunen als Patrone). — Munkái: 1. Jugendweise. Sieben Predigten, welche aus den im Laufe des Jahres gehaltenen, als besonders die Jugend betreffend, ausgewählt und seinen Confirmanden gewidmet hat. Güns, 1845. — 2. Lieder zum 300 jährigen Begräbnisse Dr. Martin Luthers. U. ott, 1846. — 3. Freiheitspredigt am Sonntage Laetare. U. ott, 1848. — 4. Ludwig Turcsányi s Lebensbeschreibung. U. ott, 1854. — 5. Confirmationsrede. Sopron, 1855. — 6 . Confirmationsrede. U. ott, 1859. — 7. Wie wir die dreihundertjährige Säculartodesfeier des Reformators Ph. Melanchton würdig begehen. Predigt, am 19. April 1860. U. ott. — 8. Confirmationsrede. U. ott, 1861. — 9. Trauerrede über Leopold Wohlmuth. U. ott, 1862. — 10. Weg und Ziel weisend. Worte 25. März 1863.
an seine lieben Confirmanden gerichtet. Güns, 1863. — 11. Siehe ich stehe vor der Thür. Confirmationsrede. U. ott, 1864. — 12. Für Steinamanger in Ungarn. U. ott, 1865. — 13. Heilig sei euch euer Eid. Predigt. U. o., 1866. — 14. Krönungsjubelpredigt. Oedenburg, 1867. — 15. Confirmationsrede. Güns, 1867.—16. Abschiedsworte. Confirmationsrede. U. ott, 1869. — 17. Fürbitte für den Oberloisdorfer Schulbau und die Erbauer. Grabrede am Sarge Adam Hubers. U. ott, 1871. — 18. Nachruf nach dem k. k. pens. Oberlieutenant Paul von Ebeling. U. ott, 1877. — 19. Jubiläum. Festlied. U. ott, 1883. Evangelische Glocken 1892. október és 1893. márc. — Evang. Egyház és Iskola 1893. — Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908.

 

Születési dátum
Születési hely
Kőszeg
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Kőszeg
Foglalkozás
evangélikus lelkész