Sárközy Imre (Nádasdi Sárközy Imre)

Szülei: Nádasdi Sárközi Dénes megyei aljegyző, Györgyfalvi Csépán Apollónia.

Nős, felesége Nyirlaki Tarányi Mária.

Gyermekei: Gabriella 1896, Eszter 1899, Miklós 1907.

Középiskoláit 1878-1879-ben Pápán, 1879-1886-ban Sopronban végezte, majd a budapesti királyi József műegyetemen 1891-ben mérnöki oklevelet szerzett, 1891-től 1902-ig királyi kultúrmérnök volt a földmányi minisztérium alatt 1891-1899-ben Budapesten és 1899-1902-ben Székesfehérvárt; 1902-ben átvette a nagybajomi családi birtok kezelését. 35 éven át a legmintaszerűbb gazdálkodást folytatta, úgyhogy lennel vényeivel és gazdasági produktumaival nem egyszer nyert kiállítási kitüntetéseket. A gazdálkodáson kívül társadalmilag és a közélet terén is élénk tevékenységei fejlett ki s még arra is jutott ideje, hogy családjának irodalmi tradícióihoz híren tudományos búvárlatokkal is foglalkozzék és kutatásainak eredményeit nyomtatásban bocsássa a világ elé. Egymás után jelentek meg cikkei és tanulmányai a különböző tudom anyós folyóiratokban. Több vízszabályozó társulatnak igazgatója és mérnöke lett. Értékes vízrajzi és műszaki tudását éveken át igénybe vette a Kaposvízi Társulat, amelynek nagy bajomi évei alatt hosszabb ideiig igazgató főmérnöke volt. Somogy vármegye Törvényhatósági Bizottságának több mint 3 évtizeden át rendes tagja volt és élénken kivette részét a közszolgálatbeli Pártolója és áldozatos szívű támogatója volt minden nemes emberbaráti ügynek és éppen ezért méltányolta közéleti érdemeit a kormány akkor, amikor 1927-ben magyar királyi gazdasági főtanácsossá nevezte ki. Nemsokára azután sik szép kitüntetés is érte, amennyiben a Johannita-rend tiszteletbeli lovagjai közé vette fel. — Cikkei a Turulban (1895. A Hetény-nemzetségről); az Építő Iparban (1896. Vásárhelyi Pál élete és művei); a M. Mérnök- és Építész-egylet Heti Értesítőjében (1900. Kiss József és Kiss Gábor 3 képpel); a Kaposvárban (1903. aug. 30. A Györgyfalvi Csépán-család, 1904. febr. 1. A Nadasdi Sárközy-család); írt a Nagy Iván című folyóiratba több cikket; a Nemzetségi Zsebkönyv II. kötetébe is sokat dolgozott és a Somogy megyei helyi lapoknak is munkatársa. — Munkái: 1. Régibb vizi mérnökeink életéből vázlatok. Budapest, 1897. 15 arck. (Különnyomat a M. Mérnök- és Építészegylet Heti Értesítőjéből). — 2. A Kapós szabályozási tervének műszaki leírása. Székesfehérvár, 1900. — 3. Műszaki leírás a Sió és Sárvíz alsó szakaszának szabályozási tervéhez. U. ott, 1901. —4. A Nadasdi Sárközy-család. U.ott, 1906. (Különnyomat a Turulból. Az 1510. okt. 10. kelt címeres levéllel, arckép-melléklettel és leszármazási táblával).
Petrik Könyvészete 1886—1900. 737. 1. — Sárközy Imre. A nadasdi Sárközy család 77.1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908. - Sárközy Imre: A nádasdy Sárközi-család. = In.: Turul, 1906. p.131-132. - Uj-Somogy, 1937. 19. évf., 162. sz. p. 1-2.

 

 

Születési dátum
Születési hely
Nagybajom
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Budapest
Foglalkozás
mérnök