Sárközy Béla (Nádasdi Sárközy Béla)

Szülei: Nádasdi Sárközy Albert országgyűlési képviselő, főispán és Chernelházi Chernel Juliánna.

Nős, felesége Nádasdi Sárközy Laura.

Gyermekei: Béla 1859, Géza 1860, Johanna 1862, Vilma 1863, Andor 1865, Emília 1868, Hermin 1869, Laura 1874, Berta 1878.

A gimnáziumot Csurgón, Pesten és Pápán, a jogot a pesti egyetemen végezte. 1856-ban államvizsgálatot tett; azután atyja mellett gazdálkodott, 1861-ben babócsai (Somogy megye) szolgabíró lett, 1869-1871-ben a szili választókerület balközépi országgyűlési képviselője, 1867-től a külső-somogyi ev. ref. egyházmegye tanácsbírája, 1895-től haláláig gondnoka.Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.
Igazmondó 1871. 24. sz. arck.— Népzászlója Naptára 1872. 20. 1. — Sárközy Imre, A nadasdi Sárközy-család. Budapest, 1896 78. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908. - Sárközy Imre: A nádasdi Sárközy-család. = In.: Turul, 1906. p. 132.

Születési dátum
Születési hely
Nagybajom
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Kaposvár
Foglalkozás
országgyűlési képviselő, szolgabíró