Sándor Miklós Antal

Középiskoláit Komáromban és Pápán (1858-1862) végezte, majd a pesti egyetem joghallgatója volt; letevén Budapesten az ügyvédi vizsgát, mint esküdt szolgált Komárom vármegyénél, majd Szabó Gábor ügyvédnél volt joggyakorlaton; 1870-ben aljegyzőnek választották, mely hivataláról néhány év múlva lemondott és ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1884-ben vármegyei ügyésszé lett megválasztva s e minőségben szolgált haláláig. A komáromi torna- és tűzoltó-egylet megalapításában nagy része volt; utóbbi egylet megválasztotta főparancsnokának. A dalárdának is sok évig elnöke volt és a 80-as években műkedvelő előadásokat rendezett. 1901. november 22.-én öngyilkos lett Komáromban. — Munkája: Az élet versekben. Költemények. Komárom, 1901. Szerző fénny. arck. — Kéziratban: A hegedű története című nagyobb munkát hagyott hátra, rajzokkal.
Komáromi Lapok 1901. 47. SZ. — A m. n. múzeumi könyvtár példányából és gyászjelentés.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908.

Születési dátum
Születési hely
Aranyos (Csallóközaranyos) (Szlovákia)
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Komárom
Foglalkozás
aljegyző, megyei tiszti főügyész