Rummel Arnulf Ignácz

1850. szeptember 15.-én lépett a Szent Benedek-rendbe; teológiai tanulmányait Pannonhalmán elvégezve, 1857. augusztus 31.-én fölszenteltetett ; tanár volt 1857-től 1865-ig, 1865-től 1866-ig hitszónok, 1866-1869-ben ismét főgimnáziumi tanár Győrött. — Cikkei a Kath. Néplapban (1855. II. Az öreg szegény Rikárd, vagyis a meggazdagodás mestersége) ; a Tanodai Lapokban (1857. I. Munkásság, A történelem tanulmánya); a Győri Közlönyben (1858. 52—60. sz. A száj mint az emberi jellem külső kinyomata, 1859. 54—58. sz. Mi célja van a hellen és latin remekírók tanulmányozásának iskoláinkban ?)
Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae 1881. 389. 1. és gyászjelentés.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XI. Popeszku-Rybay. Budapest, 1906.

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Győr
Foglalkozás
Szent Benedek-rendi tanár