Reznyák Albert Lajos

1869. szeptember 8.-án lépett a Szent Benedek-rendbe; elvégezvén teológiai tanulmányait Pannonhalmán, 1875. augusztus 2.-án felszenteltetett; ez időtől fogva a pápai főgimnázium tanára volt 1879-ig; ekkor a sopronihoz, majd a kőszegihez helyeztetett át. Innen Komáromba került át, majd a pannonhalmi főmonostor házgondnoka lett. Ezzel egyidőben volt házgondnok Zalaapátiban is. Utána lelkész volt Balatonendréden. Nyugdíjasként Tihanyban élt. Innen Füredre került lelkésznek. — Cikke a pápai főgymnasium Értesítőjében (1879. Az ifjúsági iratokról); a soproni róm. kath. gymnasium Értesítőjében (1880. A természet szépségéről); a kőszegi r. kath. gymnasium Értesítőjében (1884. A nevelésről, 1885. Az ítélőtehetség nevelése). Scriptores Ord. S. Benedicti, Vindobonae. 1881. 369. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XI. Popeszku-Rybay. Budapest, 1906. - A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend tagjai 1802-1940. összeáll. Schermann Egyed. Pannonhalma, 1940.  p.69.

Születési dátum
Születési hely
Nemesládony
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Balatonfüred
Foglalkozás
Szent Benedek-rendi áldozópap, tanár