Rechnitz Ede dr.

Szülei: Rechnitz Salamon, Menor Róza.

Nős, felesége Krausz Aranka.

Gyermekei: Dezső (Rácz Dezső).

A gimnáziumot Pápán és Győrött végezte, Bécsben hallgatta az orvosi tudományokat és ugyanott 1872-ben orvosdoktorrá avatták. 1874-ben Pápán (Veszprém megye) telepedett le. Alaposan képzett, a korral mindig haladni tudó orvos volt ½  évszázad leforgása alatt, még világfelfelfogásában konzervatív, tudományban mindig modern volt. Különösen jeleskedett a gyermekgyógyászat terén, gyöngéd, finom modora is hozzájárult e téren elért orvosi sikereihez. A pápai körnek évtizedeken át volt orvosa, mint orvos működött a vasútnál is, hol érdemeiért a tanácsadói címet kapta. Élethivatásának mintaszerű betöltésén kívül mindig élénk érdeklődést tanúsított a városi közügyek iránt. Régi, becses tagja volt a képviselő testületnek, felszólalásában mindig a közügy ideális szeretete irányította. Hírlapilag is eredményesen működött: a Pápai Hírlap hasábjain számos egészségügyi és vasútpolitikai cikke látott napvilágot. Hosszú idő óta tagja volt a Pápai Takarékpénztár igazgatóságának. — Dr. Rechnitz Ede úgy halt meg, mint valódi orvos. — Cikkei a Pápai Lapokban (IX. évf. 47. sz. Városunk szépészeti ügyében, vezércikk, XI. A közegészségügy rendezéséről, XII. 17., 18. sz. A hazai gyáriparügyről). Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Évkönyve. Budapest, 1899. 268. 1. és önéletrajzi adatok.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XI. Popeszku-Rybay. Budapest, 1906. - Pápai Hírlap 1919. XVI. évf. 38. sz. p. 2.

Születési dátum
Születési hely
Révkomárom
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
orvos