Porpáczy Ferenc (Porpáczy Ferenc Antal)

1829-ben lépett a ferences rendbe s 1834-ben szenteltetett fel; hitszónok volt, majd segédlelkész Középtengelicen (Tolna megye). — Munkái: 1. Hálás érzemény, melyet főtiszt. Golessény József Pantaleonnak sz. Ferenc rendén hajdan a szab. mest. bölcselkedés és isteni tudományok tanítójának, a Máriáról nevezett szerzetes társaság megérdemlett titoknokjának, tanácsnokjának és jeleni méltó főkormányzójának névnapi tiszteletül legmélyebb hódolással ajánl a boldog-asszonyi tanuló ifjúság szent Jakab havának 27. 1832. Pozsony — 2. Öröm' dal, mellyel főtiszt. Golessény József Pantaleonnak ... jelenben a tiszt, nagyszombati kolostor méltó elöljárójának névnapi tiszteletül legmélyebb hálával hódol az ottani tanuló szerzetes ifjúság szent Jakab havának 27. 1835. Nagyszombat. — 3. Öröm és hála-érzemény, nagymélt. nagykéri Scitovszky János úrnak pécsi megyés püspöknek .. . nagym. Bombell H. úr kamjádi pusztáján próbatét alkalmával ajánlja az ottani pusztai tanuló ifjúság tanítójának Porpáczi Ferencz szerzetes atyának előzengtében Böjtmás hava 20. 1846. Szekszárd. Farkas, Seraphinus, Scriptores Ord. Min. S. P. Francisci. Posonii, 1879. 166. 1. — Petrik Bibliogr

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XI. Popeszku-Rybay. Budapest, 1906. - Schematismus Provinciae Hungariae nunc Sanctae Mariae nuncupatae Ordinis Minorum S. P. Francisci. Posonii, 1843. p. 51.

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Középtengelic
Foglalkozás
Ferenc-rendi szerzetes