Kerecsényi Zoltán

Egyszerű kétkezi dolgozók (Kerecsényi Zoltán autószerelő, Sinkai Anna Magdolna betanított esztergályos) egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot a Veszprém megyei Pápán. Pedagógiai főiskolát, újságíró stúdiót végzett. A 2000-es évek közepétől a 2010-es évek elejéig a Honvédelmi Minisztérium (HM) háttérintézménye, a pápai Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) kultúrmunkása, majd a pápai Pedagógus Művelődési Ház (PMH) szakmai vezetője; továbbá ezen időszak alatt a Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális Egyesület, a pápai Nagy László Emlékbizottság, majd Kör elnöke, a Pápai Honvéd Bajtársi Klub titkára, a Pápai Jókai Kör egyesület igazgatótanácsi tagja. 2010 és 2020 között a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánerőforrás Bizottsága tagjaként, azután Pápa város önkormányzati képviselőjeként működött. (Tagja volt a testület Humánerőforrás Bizottságának, Egészségügyi és Szociális Bizottságának, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsnak.) Legfiatalabb kora óta aktív résztvevője (főleg Szóllás László /apai nagyanyjának testvérbátyja/, Huszár János, H. Szabó Lajos, Kerekes Károly /egykori lakószomszédja/, Kövy Zsolt, Fejes Sándor /szintén egykori lakószomszédja/, Rácz István, Szalai Antal pápai lokálpatrióták hatására) a városi, megyei honismereti mozgalomnak, de az országos közéletnek is; többek között olyan jeles hazai hagyományőrző személyiségekkel kerülve kapcsolatba, mint Gavlik István, Katona Tamás, Laurenszky Ernő, Rakó József, Ráday Mihály, vagy Vitányi Iván, akiktől szintén életre szóló, meghatározó impulzusokat kapott. Hosszabb-rövidebb ideig szereplője a politikai életnek is; helyi, megyei aktivistája, tisztségviselője volt a Munkáspártnak, a Fiatal Baloldalnak, a Magyar Szocialista Pártnak, majd a Demokratikus Koalíciónak. (Utóbbinak – 2018-as kilépéséig – országos, megyei és helyi alapító tagjaként, a választókerületi szervezet alapító elnökeként, valamint országos tanácsi tagjaként is funkcionált.) 1997 óta tagja a Kossuth Szövetségnek (KSZ-nek), 2017-től a KSZ Veszprém megyei titkára. 1997 és 2004 között – diákként – létrehozója, vezetője a nemesszalóki Szalóky Sámuel Baráti Klubnak. 2007 és 2017 között a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) Veszprém megyei elnöke és országos alelnöke volt; 2012 és 2016 között a szövetség Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottságának létrehozója, koordinátora (Prof. Dr. Horváth János és Vitányi Iván tiszteletbeli elnöklete alatt). 2010 és 2014 között a Pápai Petőfi Asztaltársaság újraalapító-ügyvivője, 2015-től az Elsősorban pápai Városbarát Egylet (EPVE) – 2022 óta új nevén Pápai Petőfi Városbarát Egylet (PVE) – életre hívója, azóta is ügyvivője, az egylet 2016/17-es Kossuth-, 2020/21-es Vajda- és 2022/23-as Petőfi-emlékprojektjének, illetve Szladik János Karitatív Sejtjének irányítója. 2016-tól a Bajcsy-Zsilinszky Endre Szellemi Öröksége Műhely (BZSESZÖM) civil társaság alapító-ügyvivője. 2022-től katalizátora a PVE Vajda Péter Emlékház Baráti Körének. Mindezek mellett a pápai Vasas-hagyományok, a dunántúli Kerecsényi és Szóllás családi, felekezetközi tradíciók, Ferenczi Sándor orvos, pszichoanalitikus, valamint Hock János néhai lelkipásztor, politikus, író emlékezetének aktív ápolója. Hosszú esztendők óta nemcsak pápai, környékbeli, de országos és határon túli vonatkozásokban is őrzője, népszerűsítője a Petőfi-emlékeknek. Az elmúlt évtizedek alatt számos helytörténeti, társadalmi, emlékezetpolitikai témájú írása jelent meg egyebek között például a Pápai Hírlap, a Pápa és Vidéke, a Lapok Pápa Történetéből, a Veszprém megyei Napló, a Népszava/Szép Szó, az Evangélikus Élet, az Új Élet című lapokban.

 

 

Általa írt, szerkesztett, összeállított kiadványok:

Fél évszázad. (Az Elekthermax Pápai Vasas Sportegyesület 50 éve.) Pápa, 2005; Pápáról a világűrbe. (Farkas Bertalan pápai kötődéséről, felkészüléséről, a nagy eseményről és vissza-visszatéréseiről.) Pápa, 2005; Kuba és mi. (A magyar-kubai kapcsolatok a kezdetektől napjainkig.) Pápa, 2006; „Már itt kuksolok.” (Nagy László és Pápa.) Pápa, 2006; A bakadiák. – „Petrovicsból Pápán lett Petőfi”. Pápa, 2007; Pápai Petőfi Zsebkönyv. Pápa, 2008; Két tudós Pápán. (Adalékok Ferenczi Sándor és Sigmund Freud kapcsolatához.) Pápa, 2008; „Füttyentek rád, zord világ!” (Hasonlóságok, párhuzamok, különbségek két egykori pápai diák: Petőfi Sándor és Nagy László életútjában, költészetében.) Pápa, 2009; Pápai Jókai Zsebkönyv. Pápa, 2009; „Őrzők, vigyázzatok a strázsán...” (A vészkorszakról pápaiaknak.) Pápa, 2009; Farkas Berci. (Interjú, emlékek, képek.) Pápa, 2010; Köztársasági Zsebfüzet. Pápa, 2012; Egy fiatal költő emlékére. Pápa, 2012; Az utolsó nyár. (Bajcsy-Zsilinszky Endre életének utolsó szakaszairól, valamint a magyar antifasiszta ellenállásról.) Pápa, 2013; Illyés Gyula: Zsilinszky. Budapest-Pápa, 2015; Magyarnak lenni – pápainak lenni. (Lokálpatrióta gondolatok 2015-ből.) Pápa, 2015; „Én a magyar lelkiismeretet szólaltattam meg!” – Bajcsy-Zsilinszky Emlékfüzet. Budapest-Pápa, 2016; Október van… (Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója jegyében.) Pápa, 2016; A Pápa mellett fekvő ihászi pusztán vívott 1849. jún. 27-i csatának emléke. Pápa, 2018 (reprint, képmellékletekkel bővítve); „Szeretnék néha visszajönni még...” (Bajcsy-Zsilinszky Endre pálkövei emlékképei.) Kővágóörs-Pálköve, 2017 (két kiadásban); ’48-as Zsebfüzet. Pápa, 2018; Bajcsy-Zsilinszky Endre Kossuth Lajos szellemében. Pápa-Pálköve, 2018; „Aut Caesar, aut nihil!” – Petőfi Pápán. Pápa, 2018; Somogyváry-emlékfüzet. Pápa, 2018; „Itt a diák, aki voltam, repedő egek alatt…” – Nagy László-emlékfüzet. Pápa, 2019; Pálkövei Bajcsy-Zsilinszky Zsebfüzet. Kővágóörs-Pálköve, 2019; Szalóky Sámuel-emlékfüzet. Pápa, 2019; Százöt esztendeje fordította le magyarra Ferenczi Sándor Pápán Sigmund Freud: „Három értekezés a szexualitás elméletéről” című munkáját. Pápa, 2020; Vajda Péter-emlékfüzet. Pápa-Vanyola, 2020; Ki volt dr. Lakos Béla? Pápa, 2020; „Úgy érzem, nekem alkotnom, égnem, tennem kell, s míg a szívem dobog, én alkotni fogok.” (dr. Lampérth Géza) – 105 esztendeje született dr. Jánosi Ferenc, 70 esztendeje született Jánosi Katalin. Pápa-Budapest, 2021; „Pusztában bujdosunk, mint hajdan Népével Mózes bujdosott…” (Petőfi Sándor) Pápa, 2022.

 

Általa, kezdeményezésére, vagy közreműködésével állított emléktáblák, emlékművek, emlékjelek:

Pápa, Várkert, néhai Elekthermax Pápai Vasas Sportegyesület (SE) büfé-épületének homlokzatán: az SE fennállásának 50. évfordulós emléktáblája (2003); Pápa, Huszár lakótelep 3. sz., a hajdani „HEMO” lépcsőházában: Ferenczi Sándor és Sigmund Freud pszichoanalitikusok emléktáblája (2007); Pápa, Zimmermann u. 10. sz., a Szent Anna Római Katolikus Óvoda főhomlokzatán: Nagy László költő, volt pápai diák emléktáblája (2007); Pápa, Huszár lakótelep 1/C sz., a ház földszinti előterében: a második világháború idején a huszár laktanya területén kivégzett antifasiszta ellenállók, zsidó áldozatok emléktáblája (2010); Pápa, Március 15. tér 9. sz., a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának földszinti folyosóján: Kerecsényi Dezső irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus és Kerecsényi János református lelkipásztor, egyházkerületi és egyházmegyei tanácsbíró – az intézmény egykori pedagógusa és növendéke – emléktáblája (2010); Ihász, a település-központ emlékparkjában: Pap Gábor ’48-as honvéd, költő, református püspök emlékköve (2010); Pápa, Erzsébet-liget, az emlékpark fái között: Európa-fa emléktábla (2011); Kővágóörs, Jókai Mór u. 49. sz., a Művelődési Ház és Könyvtár homlokzatán: Radnóti Miklós költő emléktáblája (2013); Nemesszalók, a református templom homlokzatán: emléktábla a település református ’48-as honvédjei, illetve a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulója emlékére (2013); Ihász, a település-központ emlékparkjában: Katona Tamás történész, politikus emléktáblája (2014); Ihász, a köztemető bejárata melletti út mentén: az egykori ihászi Magyar Királyi Állami Elemi Népiskola, a benne munkált ihászi néptanítók, tanítók, tanárok és diákok emléktáblája (2016); Pápa, Aradi u. 17. sz., a fodrászüzlet bejárata mellett: az egykor ott működött fiókkönyvtár emlékjele (2016); Ihász, a település-központ emlékparkjában álló közösségi ház bejáratánál: Kossuth Lajos kormányzóelnök portrédomborműves emléktáblája (2017); Pálköve, a Balaton-parti Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház udvarán: Bajcsy-Zsilinszky Endre mártír politikus mellszobra (2016); Pálköve, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház bejárati előterében: Kossuth Lajos portrédomborműve (2017); Pápa, Kossuth Lajos u. 29. sz., a „Tansütő”-pékség oldalfalán: Kossuth Lajos pápai díszpolgár portrédomborműves emléktáblája (2017); Gecse, Kossuth Lajos utca 46. sz., a község orvosi rendelőjének homlokzatán: Kossuth Lajos portrédomborműves emléktáblája (2017); Pápa, Barát utca 4. sz., az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) épületének földszinti folyosóján: Orlai Petrich Soma festőművész, a történeti festészet jeles alakja, volt pápai diák portrédomborműves emléktáblája (2017); Ihász, a település-központ emlékparkjának bejáratánál: képes tájékoztató tábla az ihászi csatáról (2018); Pálköve, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház udvarán: Vigh Károly történész, politikus emléktáblája (2018); Pápa, Világos utca 20. sz. ház kapubejáratánál: rézdomborműves emléktábla Nagy László költő, volt pápai diák hajdani lakóhelyén (2019); Pápa, Zimmermann u. 10. sz., a Szent Anna Római Katolikus Óvoda belső bejáratánál: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár, Bél Mátyás-díjas helytörténész emlékjele (2019); Nagydém, a falu központjában lévő értéktári épület udvari homlokzatán: Kossuth Lajos portrédomborműves emléktáblája (2019); Pápa, Fő tér 19. sz. ház homlokzatán: Mayer György posztógyáros, kőedénygyár-tulajdonos, városi tanácstag és Zala-Mayer György világhírű magyar szobrászművész emléktáblája (2021); Vanyola, a falu központjának közepén, az egykori iskolával és a posta épületével szemközt: Petőfi Sándor költő, forradalmár, nemzeti hős portrédomborműves és Vajda-emlékversidézetes emléktáblája a Petőfi-bicentenárium alkalmából (2022); Pápa, Széchenyi utca 4. sz., a Pápa és Térsége Ipartestület székházának homlokzatán: Gróf Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” domborműves emléktáblája (2022).

 

Díjak, elismerések: 1998 – a Kossuth Szövetség elismerő oklevele; 2010 – Honvédelemért kitüntető cím; 2010 – MEASZ-Érdemérem; 2011 – Hűség a hazához érdemkereszt; 2013 – Radnóti-díj; 2013 – Dr. Szegő Tamás emlékérem; 2018 – Podmaniczky-díj.

 

Egyéb: honismereti vonatkozású fotó, képeslap és aprónyomtatvány gyűjteményéből többször állított össze tárlatot, s tartott ezekkel kapcsolatosan rendhagyó előadásokat. Évről-évre főhajtásokat szervez január vagy július hónapokban Nagy László háromszoros József Attila-díjas, Kossuth-díjas és nemzetközi Botev-díjas népi író-költő, műfordító, képzőművész, valamikori kollégiumi diák, március idusán Kossuth Lajos kormányzóelnök, néhai díszpolgár pápai emlékhelyeinél, Petőfi Sándor költő, egykori pápai diák Esterházy-kastély előtti szobránál, hajdani szálláshelyeinél; május 9., a fasizmus felett aratott győzelem emléknapján, az európai béke napján a pápai Alsóvárosi köztemető katonai kegyhelyeinél a „halott katona már nem ellenség” jegyében; az október 6-i nemzeti gyásznaphoz közel pedig a városi könyvtárral szemközti Batthyány Lajos-reliefnél. 

 

Elérhetőség: epve01@gmail.com

 

Forrás: Veszprém Megyei Helytörténeti Lexikon 1. (Kortárs életrajzok I.) Szerkesztő: Tölgyesi József. Veszprém, 2014., Internet (infopapa.hu, jmvk.papa.hu, papa.hu, papa-ma.hu, papaesvideke.hu, veol.hu)

További képek (Forrás: JMVK-Fotótár)

 

Születési dátum
Születési hely
Pápa
Foglalkozás
pedagógus, újságíró, helytörténész
További képek