Patyi László (Felsőeőri Patyi László)

Szülei: Nemes Patyi László ágostai evangélikus tanító, Nagy Julianna.

Nős, felesége Ferenchik Mária.

Gyermekei: Vilma Margit 1877.

Középiskoláit Sopronban kezdte és Pápán az ev. ref. kollégiumban végezte. Nevelő volt 1868-tól 1870-ig a Saáry (Zala megye) családnál, Nagy Károlynál, a felsőbüki Nagy Pál unokájánál (Veszprém megye) és Birly Lajos családjánál (Nyitra megye). 1877 óta állami szolgálatban volt a miskolci királyi törvényszék területén. Mint telekkönyvvezető a mezőkövesdi királyi járásbíróságnál működött. 1910-be ment nyugdíjba 29 év szolgálati idő után.— Cikkei a Hazánk és Külföldben (1867. A határőrvidékiek házi életéből, 1868. Zrínyi Miklós életrajzához, 1870. Adatok a veszprém-palotai várkastély történetéhez, Ujsziget az első magyar biblia nyomtatási és kiadási helye, Kapolcs és vidéke).
A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példányából és önéletrajzi adatok.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. X. Ótócska-Popea. Budapest, 1905. Borsod-Miskolci Értesítő, 1891. 25. évf. 50. sz. p. 4. Zárszámadás 1912. p. 126.

Születési dátum
Születési hely
Nemesmagasi
Részleges halálozási dátum
?
Halálozás helye
?
Foglalkozás
telekkönyvvezető