Széplaky Rezső

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Széplaky Rezső 1893–1935.

Megjegyzés:

Széplaky Rezső (1893 – Pápa, 1935. február 3.): városi adóhivatali főnök.

A pápai bencés, majd a ref. főiskolában tanulmányait elvégezve a jogra iratkozott be, de tanulmányait abba kellett hagynia a háború kitörése miatt, amikor is a 33. gyalogezred kötelékében az orosz harctérre került s 1917-ben, mint egy rohamszakasz parancsnoka, közelharcban orosz kézigránáttól oly súlyos sebet kapott, hogy lábát térd felett amputálni kellett, s mint zászlós kénytelen volt örökre búcsút mondani a harctérnek. 1919-ben a város polgárságának bizalma folytán a városhoz került tisztviselőnek, majd az 1925. évben az adóhivatal főnökévé választották, mely tisztséget nagy törekvéssel a város parancsoló szükséglete és az adózó polgárok helyzetének megértése, összeegyeztetése mellett közmegelégedésre töltötte be.

Forrás: Pápa és Vidéke, 32. évf., 1935. 6. sz. 3. p. - OSZK Gyászjelentések.