Koczor Kálmán

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Koczor Kálmán nyug. tanító 1867–1942, neje Kiss Emília 1874–1954.

Áldás poraikra!

Megjegyzés:

Koczor Kálmán (Hegyfalu, 1867 – Pápa, 1942. október 1.): ny. tanító.

Szülei: Koczor József, Nagy Juliánna.

Neje: Kiss Emília, akinek apja, néhai Kiss Lajos 53 évig működött, mint ev. lelkész Nagyalásonyban.

A képzőt Sop­ronban végezte. Pályafutását 1889-ben kezdte Nagysimonyiban, azután Őriszige­ten, Vásárosfalun és Borgátán tanított. Az utóbbi helyen egyfolytában 30 évig műkö­dött. Az Olvasókör és a Tejszövetkezet elnöke, a népművelődési előa­dások vezetője és községi képviselő volt.

1927-ben ment nyugalomba és azóta Pápán élt.

Forrás: ADT Arcanum, Szeghalmy Gyula: Magyar városok és vármegyék monográfiája 23. Dunántúli vármegyék - Veszprém vármegye községei (Budapest, 1937)