Szabó Tibor

Hely:
Alsóvárosi temető
Készítette:
Tóth József kőfaragó
Felirat:

Szabó Tibor 1936–1980.

„Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm mint hulló tárgyakat a föld.” /J. A./

Megjegyzés:

Szabó Tibor (Padrag, 1936. június 27. – 1980. május 11.): tanító, a Pápa városi Párbizottság első titkára.

Középiskoláit Veszprémben végezte. Tanulmányait a pápai tanítóképzőben folytatta, itt kapcsolódott be a mozgalmi munkába, kollégiumi DISZ-titkár volt. 1954-ben a Nógrád megyei Mátramindszentre került, ahol két évig tanított, majd a karancsalja-gusztávaknai általános iskolába nevezték ki igazgató tanítónak. 1957-ben visszajött Veszprém megyébe, Nyirádon, majd Devecserben tanított. 1962-ben a devecseri járási KISZ-bizottságon dolgozott, mint úttörőtitkár, 1965-től pedig mint járási KISZ-titkár. 1965-ben lépett be a pártba. 1971–75-ig a megyei pártbizottság párt- és tömegszervezeti osztályának helyettes vezetője volt, közben levelező tagozaton elvégezte a Politikai Főiskolát. Ezt követően az MSZMP Pápa járási Bizottsága első titkáraként, 1979. december 1-től pedig a Pápa városi pártbizottság első titkáraként dolgozott. 1980. március 2-án a megyei pártértekezleten a megyei párt végrehajtóbizottság tagjává választották. Jó szervező volt, s nagy munkabírással végezte munkáját. Sokat járt az emberek között a járás termelőszövetkezeteiben, a város üzemeiben. Tekintélyes, népszerű politikai munkást vesztettünk el benne. Az ifjúság körében végzett tevékenységéért, a pártmunka magas színvonalon való ellátásáért többször részesült kitüntetésben: Arany-koszorús KISZ-jelvényt és KISZ-Érdemérmet, a Veszprém Megyéért kitüntető jelvényt, Munkásőr Emlékérmet és Munka Érdemrend ezüst fokozatot kapott.

Forrás: Pápai Krónika, 1980. I. kötet 122. p.