Dévényi József

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Dévényi József 1915–1977, neje Szabó Piroska 1919–2007. Az igaz szeretet őrzi emléküket.

Megjegyzés:

Dévényi József (Körmend, 1915. december 25. - Vanyola, 1977. december 02.): tanító, tanár, helytörténész.

Az elemi iskolát helyben végezte, a középiskola után Sopronban, 1935-ben szerzett tanítói oklevelet az Evangélikus Tanítóképző Intézetben. 1939-ben helyettes tanító Nádasd községben, innét került 1940-ben Vanyolára. Tanított az Evangélikus Elemi Népiskolában 1940–1948-ig. Itt kántor is volt. Tanított az Állami Általános Iskolában Vanyolán 1948–1976-ig. Ekkor az általános iskola igazgatója lett. Gyűjtötte a községben született Vajda Péter életének dokumentumait. Az évek során több kötet mennyiségű irodalmat gyűjtött össze, melyeket rendszeresen felhasznált az iskolai oktatásban. 1971-ben Vajda Péter halálának 125. évfordulóján ünnepségsorozatot tartottak a községben. Kutatásainak másik témája Edvi Illés Pál vanyolai munkásságának feltárása és közzététele. Pedagógiai munkájáért, kutatásaiért az elsők között kapta meg a Vajda Péter Művelődési-díjat. 1976-ban ment nyugdíjba.

Társadalom, közélet: népművelés, színjátszó-csoport vezetése.

Díjak, kitüntetések: Szocialista Kultúráért 1959. Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1971. Vajda Péter Művelődési díj 1972. Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1975. Veszprém Megyéért Érdemérem arany fokozat 1976.

Művei: Vajda Péter. = Honismereti Tanulmányok. Pápa, 1970. – Vajda Péter emlékezete. = Megyei Pedagógiai Híradó. 1971. 1. sz. – Vajda Péter pedagógiai munkássága. = Vajda Péter Tudományos ülésszak. Bp., 1971.

Irodalom: Szabó Géza: A Vajda Péter-kutató ~. = “1000 éves a magyarországi iskola”. Veszprém megyei neveléstörténeti tanulmányok. Vp., 1995.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 1998. - A pápai járás pedagógusainak adattára, 1950-2000. Másoknak világítottak: Emlékezés a pápai járás egykori 300 pedagógusára. Főszerkesztő: Tungli Gyula. Pápa, 2005. - OSZK Gyászjelentések.