Varga György

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Varga György ev. lelkész 1928–2021, Bárány Ágota 1935–2021, Varga Győző 1963–1991. „Az Isten szeretet” 1 JN 4,16.

Megjegyzés:

Varga György (Kuntelep, 1928. július 14. – 2021. május 10.): evangélikus lelkész.

Szülők: Varga György és Petróczi Zsófia földművesek.

Nős, felesége Bárány Ágota - nyugdíjas ügyvezető igazgató.

Gyermekei: Ágota 1956, Győző 1963.

Tanulmányok: 1952 – lelkészi oklevél, Budapest.

Élete: 1953 és 1986 között lelkipásztor Bakonyszombathelyen, 1986-tól 1998-ig esperes-lelkész Pápán.

Társadalom, közélet: szolgált a Petőfi Rádió vallásos félórájában (három alkalommal), igehirdetését a Kossuth Rádió Pápáról közvetítette.

Cikkek, tanulmányok: cikkei jelentek meg a Lelkipásztor c. evangélikus szakfolyóiratban (A teológia és a pszichológia kapcsolata. A lelkész pasztorális szolgálata. A család jelentősége a fiatalok életében. Jeremiás és Ámos próféta szolgálata népe között.) A Lelkipásztor igehirdetéseit is közölte. – Az Evangélikus Élet c. hetilapban is megjelentek különböző jellegű írásai.

Forrás: Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 2001. – OSZK Gyászjelentések/Varga Győző.

 

Varga Györgyné Bárány Ágota: ny. ügyvezető igazgató.

Szülei: Bárány László ev. lelkész és Lenk Zsófia.

„1935. október 14-én születtem Pápán, evangélikus lelkészcsaládban. Négyen voltunk testvérek. Drága szüleink arra törekedtek, hogy sokoldalú képzésben részesüljünk.

Istentől ajándékul kapott férjem evangélikus esperes lelkész. Mindketten nyugdíjasok vagyunk. Együtt 169 évesek. /88+81/.

Hálás vagyok Istennek, hogy nemcsak a fenti adottságok határozták meg életszemléletemet, hanem személyes meggyőződésem is.

Ügyvezető-igazgató voltam a Bakonyszombathelyi Takarékszövetkezet megalapítójaként 16 évig, majd a 16 községre kiterjedő egyesülés után osztályvezetőként folytattam a munkát.

Emellett gyülekezeti munkát végeztem: Kántori szolgálat 6 községben, hitoktatás, ifjúsági munka, énekkarvezetés, asszonyfoglalkozások /szabás-varrás tanfolyamot is tartottam/.

Mindkét hivatást küldetésként éltem meg. Az Úrtól kapott és megérett üzenetet igyekeztem tovább adni. Soli Deo Glória! Egyedül Istené a dicsőség!

Házasságunkat Isten két gyermekkel ajándékozta meg. Jelenleg három unokánk és négy dédunokánk örvendeztet minket.

Férjem Pápára való kinevezésekor – a költözés miatt- munkahelyemet fel kellett adnom, hogy teljes munkaidőben segítsem őt a gyülekezeti munkában.

Gyermekkoromtól kezdve Isten sokszor csobbantott mély vízbe. Nagyon sok kihívásban volt részem az életben. ./.”

Forrás: Varga Györgyné Bárány Ágota versei: Szárnyalás, Hitélet és közösség. Pápa, 2017. Magamról dióhéjban 15. p.