Németh Tibor

Hely:
Alsóvárosi temető
Készítette:
Kacsmarek Jenő kőfaragó
Felirat:

Erős vár a mi Istenünk.

Németh Tibor ev. lelkész 1920–2001, neje Szekeres Jolán tanítónő 1922–2003.

Németh Pál 1863–1937 és neje szül. Kecskés Julia 1863–1952.

Megjegyzés:

Németh Tibor (Pápa, 1920. április 5. – Győr, 2001. március 5.): evangélikus lelkész.

Szülei: Németh Pál borbélymester, Kovács Mária gép- és gyorsíró.

Nős, felesége Szekeres Jolán tanítónő.

Gyermekei: Ildikó 1948, Zsuzsanna 1951.

Tanulmányait 1926-1930-ig a pápai Evangélikus Elemi Népiskolában végezte. Majd 1930-1938-ig a pápai Református Gimnázium tanulója. Itt érettségizett 1938. június 25.-én. Teológiai tanulmányait a pápai Református Theológiai Akadémián kezdte 1938-tól 1940-ig. Majd a soproni Evangélikus Theológia (magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem) hittudományi karán fejezte be 1940-től 1942-ig.

1942. október 25-én Gyékényesen Kapi Béla püspök szentelte fel. 1942. október 25-től 1943. március 15-ig Gyékényesen, 1943. március 16-tól augusztus 30-ig Szombathelyen, 1943. szeptember 1-től 1945. február 12-ig Sopronban szolgált segédlelkészként. Innen hívták be katonának. Katonai szolgálatra Székesfehérvárra osztották be. Székesfehérváron orosz hadifogságba került. Romániába vitték. A fogságból szabadulva 1946 szeptemberéig Vadosfán szolgált segédlelkészként. 1946. szeptember 30-án házasságot kötött Szekeres Jolán tanítónővel. 1947-ben tett lelkészvizsgát Győrben. Fél évszázados lelkipásztorkodása alatt az első éveket a balatonszárszói missziói gyülekezet szervezésében töltötte 1946-tól 1951-ig. 1951-ben Veszprém megyei Vanyola pásztora lett, amíg egészségi állapota és idős kora nyugalomba nem kényszerítette 1994. decemberében.  Pápára költözött lányáékhoz, de míg egészsége engedte naponta kijárt Vanyolára. 1973. február 1-től kinevezték az Északi Evangélikus Egyházkerület gyűjteményi előadói feladatok ellátására. 1973 január 10-én indult szaktanfolyam az egyházi könyvtárosok számára a Könyvtártudományi és Módszertani központ szervezésében. Ezt elvégezte Németh Tibor lelkész, mint a pápai gyülekezeti könyvtár gondozója. 1979-ben megbízást kapott a lovászpatonai gyülekezet gondozására.

Nagy szeretettel vállalta fel szinte egy életre gyülekezete gondjait. A nyugtalan évtizedek, a forrongó világ izgalmai sem zökkentették ki hitből fakadó végtelen nyugalmából. Csak a Krisztus ügye izgatta igazán. Jellemezte a könyvgyűjtés és könyvszeretet. Cikkeket írt az Evangélikus Élet című országos evangélikus hetilapba.

Irodalom: P. I.: Egyházi könyvtárosok szaktanfolyama. = Evangélikus Élet, 1973. 38. évf., 9. sz., márc. 4. – F. T.: Megtartotta alakuló ülését az Evangélikus Gyűjteményi Tanács. = Evangélikus Élet, 1973. 38. évf., 12. sz., márc. 25. – id. Bencze Imre: Elment a vanyolai magvető… = Evangélikus Élet, 2001. 66. évf., 14. sz., ápr. 1.

Forrás: Ruzsás Kálmánné született Németh Zsuzsanna - Evangélikus Élet: országos evangélikus hetilap