Török József

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Török József 1918–1983.

Megjegyzés:

Török József (Dáka, 1918. március 3. - Pápa, 1983. december 13.): mérnök, repülőtiszt.

Édesapja a dákai református iskola igazgatója volt. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát – 1928-tól 1936-ig – a Pápai Református Gimnáziumban végezte. A Ludovika Akadémiát 1939-ben, hadnagyi rangban fejezte be. Részt vett az erdélyi és a délvidéki bevonulásokban, majd 1941-42-ben felderítő repülőként a keleti fronton szolgált.

Beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol kapcsolatba került a Magyar Függetlenségi Mozgalom katonai szárnyának vezetőivel.

Utasításukra 1944. március 13-án Székesfehérvárról (a frontvonalon át) Szegedre repült a mozgalom vezetőivel. Itt kapcsolatba léptek a szovjet hadsereg tisztjeivel, s utána Bukarestből Moszkvába vitte a küldöttséget, ahol találkoztak a Horthy Miklós kormányzó által küldött delegációval. Moszkvából az emigránsokkal jött vissza Debrecenbe. Itt részt vett az új magyar hadsereg megszervezésében.

1945. március 3-án Kéri Kálmánnal, Simonffy-Tóth Ernővel és másokkal együtt – mint összeesküvőt – letartóztatták, de a vádat rövidesen elejtették. Kilépett a hadseregből. 1947. január 18-tól 1948. július 20-ig vizsgálati fogságban, majd egy éven keresztül Kistarcsán internálva volt. Szabadulása után öt évig rendőri felügyelet alatt tartották. 1950-től Pápán különböző vállalatoknál volt épületgépész, villanyszerelő. Végül a Pápai Vasipari Szolgáltató Vállalat osztályvezetője volt, 1978-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig.

A második világháborúban számos kitűntetést kapott, 1943-ban a Vitézi Rend tagja lett.

Forrás: Pápai Református Kollégiumi Füzetek 8. A Pápai Református Kollégiumhoz kötődő természettudományos és műszaki pályaképekből. 2005. január. Török József 136. p. - OSZK Gyászjelentések.