Kiss Kálmán Dr.

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Dr. Kis Kálmán 1889-1951, felesége Nemes Tóth Irén 1904-1959. Kis Gáborné élt 75 évet. Erős vár a mi Istenünk.

Megjegyzés:

Dr. Kiss Kálmán (1889 – Pápa, 1951. április 08.): Pápa város ny. aljegyzője.

Szülei Kiss Gábor és Zsirai Juliánna.

Felesége Tóth Irén. Gyermekei: Irén 1929, Judit 1940, Hajnalka és Ildikó 1944.

A Pápai Református Gimnáziumban érettségizett 1910-ben. Joghallgató a budapesti magyar királyi tudományegyetemen. Pápa Városi Tanácsnál számtiszti állást tölt be. 1926. július 1-től II. aljegyző, 1928-tól megválasztják I. oszt. aljegyzőnek, mely tisztséget 1946-ig tölt be.

Forrás: Pápai Hírlap, XXII. évf., 1925. 37. sz. 1. p., XXIII. évf., 1926. 43. sz. 1. p. – Magyarország tiszti cím és névtára 1928-1944. – Pápai Néplap I. évf., 1945. 13. sz. 1. p., II. évf., 1946. 30. sz. 1. p.