Körmendy Zsigmond

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Körmendy Zsigmond 1890-1943, neje Szedlmayer Anna 1911-1990. Béke hamvaikra.

Körmendy Tamás 1934-2004, Körmendy Tamásné 1942-2016.

Megjegyzés:

Körmendy Zsigmond (Kővágóőrs, 1890. október 1. – Budapest, 1943. március 29.): magyar királyi gazdasági szaktanár, igazgató.

Szülei Körmendy Zsigmond földbirtokos és Horváth Etelka.

A pápai magyar királyi földműves iskolában gazdasági gyakornokként kezdett, majd 1924. szeptemberben áthelyezték a békéscsabai magyar királyi földmíves iskolához. 1926-ban kinevezik gazdasági segédtanárrá, majd a kecskeméti magyar királyi földmíves iskolához kerül gazdasági tanárnak. 1928-ban a nagykállói földmíves iskolától Somogyszentimrére, 1929-ben pedig Pápára a Tanítóképző Intézethez helyezik át. Az 1932/33. tanévben a helybeli mezőgazdasági szakiskolában tanít.

1933. október 14-én a pápai plébániatemplomban házasságot köt Szedlmayer Annával, a Szedlmayer Dezső a pápai Sávolyi malomtulajdonos lányával.

Az esküvő után Körmendy Zsigmond új beosztási helyére, a karcagi földmíves iskolához került, majd Cinkotára 1936-ban. 1939. szeptemberben Ungvárra az ottani királyi görög-katolikus tanítóképző intézetben a gazdasági tanári teendők ellátására helyezték át. 1942. szeptemberben Göncre helyezik és megbízzák az ott létesítendő m. kir. téli gazdasági iskola és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás szervezési munkálataival, valamint ideiglenesen a nevezett iskola igazgatói teendőinek ellátásával. Új beosztása közben hamarosan megbetegedett és elhunyt.

Forrás: Földmívelési értesítő, 1926, 1929, 1936, 1937, 1939, 1942. – Körösvidék, 1924. – Pápa és Vidéke, 1933.