Nagy Zoltán (Aldobolyi Nagy Zoltán)

Szülei: Nagy Gyula királyi közjegyző, György Abama.

Nős, felesége Schwarzleitner Helga.

Gyermekei: György. László. Miklós. Helga.

Középiskoláit Munkácson és Pápán 1888-ban, a jogot a budapesti egyetemen végezte. 1897-ben tett bírói vizsgát. Utána királyi aljárásbíró Técsőn (Máramaros megyében). — Első cikke: A Zrínyiek és Rákóczyak szerepe a magyar történetben, pályakoszorúzott cikk ; jogi cikkei a Jogi Szemlében, a Jogban, a kassai Jogi Szemlében, a Bírósági Végrehajtók Közlönyében (1897—1903) és más jogi szaklapokban jelentek meg (ilyenek: Ki tartozik a tanú díját megfizetni, A végrehajtási törvény 161. §-ának értelmezése, Adatok a végrehajtási törvény 185. §-ához sat.) ; írt még társadalmi s jogi cikkeket a Munkács és Vidékébe, az Ugocsába, a Máramarosba s a Máramarosi Lapokba. — Munkái : 1. A birósági végrehajtók Kézikönyve. Irománypéldákkal ellátta Somlyói V. Ignácz. Győr, 1898. — 2. Végrehajtási eljárás. Bpest. Iö99. (Grill-féle Jogi Könyvtár XII.). — Zeneművei kiadva: Jogászkeringő 1892.. Békésmegyei csárdás 1894.; egyéb tánc- és zeneműdarabjait a cigányok játszák. M. Könyvészet 1897., 1900. és önéletrajzi adatok.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903.

Születési dátum
Születési hely
Nagyszőlős
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Szeged
Foglalkozás
királyi aljárásbíró