Nagy Sándor

Szülei: Nagy Benjamin Benő előkönyörgő (praeorans), Banai Erzsébet.

Nős, felesége Thulmon Emilia.

A pápai evang. ref. gimnáziumban tanult Petőfivel egy időben. 1845ben rektori hivatalt kért a somogyi egyházmegyében. 1845. szeptember 30-tól 1846-ig Bőnyön rektor, 18461848-ban Patán segédlelkész, 1848–ban Inkén segédlelkész volt.,18481849-ben Csurgón lelkészi szolgálatot végzett. 1849-ben Nagybajomban káplán volt.1850-ben felszenteltetett. 18501860-ban Mezőcsokonyán, 1860–1865-ben Kadarkúton, 18651876-ban Hobolon, 18761885-ben Lábodon1885–1892-ben Csökölyön volt lelkész.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903. DREL II. 70. a., b.

Születési dátum
Születési hely
Szob
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Csököly
Foglalkozás
református lelkész