Könyvtári foglalkozások

 

Az alábbi foglalkozásokat ajánljuk óvodák és iskolák számára:

 

ÓVODÁS KOROSZTÁLY

 

1.) Könyvtári órák kicsiknek 

Cél a kisgyermekek megismertetése a könyvtárral, tereivel, a könyvtári etikettel és a könyvtár használat rendjével meséken keresztül. Foglalkozás időtartama:1*45 perc

 

2.) Jeles napok események az év során (tematikus könyvtári foglalkozás)

Az év egy eseményéhez vagy egy konkrét témához kapcsolódó foglalkozás a könyvtár keretein belül. Pl.: húsvét, karácsony, madarak-fák napja, március 15., busójárás, környezettudatosság stb. A foglalkozás témáját egyeztetés alapján határozzuk meg. Foglalkozás időtartama:1*45 perc

 

3.) Mit csinál egy könyvtáros? Hogyan lesz a könyvből könyvtári könyv

Bemutatjuk a könyvtárosi munka folyamatait, valamint, hogy a könyv a megvásárlástól kezdődően, hogyan kerül az olvasóhoz. Foglalkozás időtartama:1*45 perc

 

 

KISISKOLÁS KOROSZTÁLY (1-4. osztály)

 

1.) Betűvarázs – könyvtárhasználat egyszerűen

A foglalkozás keretén belül megismerkedhetnek a gyerekek az általános könyvtárhasználati szabályokkal, játékos feladatokon keresztül a könyvtári ábécé-t és a könyvtárban való keresést eligazodást sajátíthatják el. Cél, hogy a diákok megismerjék a könyvtár felépítését, el tudjanak igazodni a könyvtárban, önállóan meg tudjanak oldani feladatokat a könyvtári rendszerek segítségével. Foglalkozás időtartama: 2*45 perc

         I. alkalom: Ismerkedés a könyvtárral és állományával

        II. alkalom: Találj ki a könyvtár labirintusából! – szórakoztató feladatok az elméletre alapozva

 

2.) Tanórát kiegészítő tematikus könyvtári foglalkozás:

Cél: A pedagógussal egyeztetett téma könyvtári környezetben történő feldolgozását szeretnénk megvalósítani. A tanórán elsajátított tananyagot információkkal kibővíteni játékos feladatok segítségével.

 

 

FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOKNAK

 

1.) Hol keressek, hogy keressek?

Cél a könyvtári katalógus használatának megtanulása. Internetes adatbázisok és azok használata. Pontos és jó irodalomjegyzék összeállítása. Foglalkozás időtartama: 3*45 perc

        -  könyvtári katalógus használata, könyv, folyóirat keresése

        -  néhány fontosabb adatbázis megismerése (adatkeresés, hivatkozás készítés)

        -  egy-egy irodalomjegyzék készítése, a felmerült gondok megbeszélése, hibák kijavítása

 

2.) Mit látunk meg először?

Mit mond el nekünk egy könyv borítója a könyvről? Mit tudhatunk meg egy könyv fülszövegéből és a könyv előzéklapjáról? Foglalkozás időtartama: 2*45 perc

         I. alkalom: ismerkedés a könyv részeivel. Kinek mit mond egy könyvborító egy mai és egy régebbi könyvnél?

        II. alkalom: tervezzünk könyvborítót a kedvenc könyvünknek, mit írjunk a fülszövegbe?

 

Bővebb tájékoztatás, időpont egyeztetés a gyermekkönyvtárostól kérhető a könyvtár elérhetőségein.