Németh István (Nemes Németh István)

Szülei: Nemes Németh Mihály, Nemes Szabó Krisztina.

Tanult Nagydömölkön 1768-tól 1771-ig, Sopronban nyolc (1771-1779), Pozsonyban három évig (1779-1781) ; gyakorolta magát, mint catechéta Perlaky Dávid szuperintendens mellett hat hónapig; 1783. tavaszán Wittenbergába ment. Hazatért s 1783. november 20.-án Kővágóörsre szenteltetett pappá. 1784. február 15.-én Pápára került első lelkésznek ; 1786. nyarán Uraiújfaluba vitetett. 1795 végén lemondott papi hivataláról és közel egy évig kissomlyói birtokán lakott. 1796. szeptember 8.-án Kispécre hivatott lelkésznek. 1805-ben conszenior (alesperes) s 1806-ban szenior (esperes) lett a győri egyházmegyében. — Munkája: Nyílásában leszakasztott liliom. Mellynek példázatját néhai Koltai Vidos Éva asszony, Kartsai Sámuel úr szerette hitves-társának korán lett halála után következett eltemettetésének alkalmatosságával 31. Máj. 1790, a búcsúztatásban le rajzolni igyekezett. Szombathely. (Költemény). Hrabowszky György, A dunántúli ev, aug. conf. superintendentia prédikátorai. Veszprém, 1803. 34., 110. 1. — Petrik Bibliogr. — Kazinczy Ferencz Levelezése. X. 512. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903.

 

Születési dátum
Születési hely
Semjén (Kemenessömjén)
Részleges halálozási dátum
?1818 január
Halálozás helye
?Marcaltő
Foglalkozás
evangélikus lelkész